13.05.2024

1

Like

71

Views

C# DİLİNDE TEMEL DİZE BİÇİMLENDİRMESİ GERÇEKLEŞTİRME

Kaçış karakteri dizisi, C# dilinde bir ters eğik çizgiyle \ başlar ve ardından kaçtığınız karakteri belirtir.

Örneğin, \n yeni bir satır ekler ve \t bir sekme ekler.

Console.WriteLine("Hello\nWorld!");

Console.WriteLine("Hello\tWorld!");

OUTPUT:

Hello

World!

Hello World!

Değişmez bir değer dizesine çift tırnak işareti eklemek için karakter kaçış dizisini kullanmalısınız. Aksi takdirde, derleyici, ikinci çift tırnak işaretinden sonraki karakterleri anlamakta zorlanabilir.

Console.WriteLine("Hello "World"!");

OUTPUT:

(1,27): error CS1003: Syntax error, ',' expected

(1,27): error CS0103: The name 'World' does not exist in the current context

(1,32): error CS1003: Syntax error, ',' expected

Bir değer dizesine çift tırnak işareti eklemek için " \" kullanın:

Console.WriteLine("Hello \"World\"!");

OUTPUT:

Hello "World"!

Ters eğik çizgiyi, dosya yolunu görüntülemek gibi başka amaçlarla kullanmanız gerekirse ne olur?

Console.WriteLine("c:\source\repos");

Ne yazık ki, C# kaçış dizileri için ters eğik çizgiyi ayırır, bu nedenle kodu çalıştırırsanız derleyici aşağıdaki hatayı görüntüler:

OUTPUT :

(1,22): error CS1009: Unrecognized escape sequence

Sorun, \s dizisindedir. \r, bir satır başı için geçerli bir kaçış dizisidir, bu yüzden hata üretmez. Ancak, bu bağlamda bir satır başı karakteri kullanmak istemezsiniz. Bu sorunu çözmek için tek bir ters eğik çizgi görüntülemek için \ kullanırsınız.

Console.WriteLine("c:\\source\\repos");

OUTPUT:

c:\source\repos

Karakter kaçış dizilerini kullanarak çıkışı biçimlendirme


Unicode kaçış karakterleri \u kaçış dizisi ve ardından dört karakterli bir kod kullanarak Unicode (UTF-16) olarak belirli karakterleri değişmez değer dizelerine ekleyebilirsiniz.

// Kon'nichiwa World

Console.WriteLine("\u3053\u3093\u306B\u3061\u306F World!");

ÖZET

* string immutableString = @"Değişmez değer dizesine sekme \t, yeni satır \n veya çift tırnak işareti \"" gibi bir özel karakter eklemeniz gerektiğinde karakter kaçış dizilerini kullanın.

* Diğer tüm senaryolarda ters eğik çizgi kullanmanız gerektiğinde, ters eğik çizgi \\ için bir kaçış karakteri kullanın.

* Dizedeki @ tüm boşluk biçimlendirmesini ve ters eğik çizgi karakterlerini tutan bir düz metin dizesi değişmez değeri oluşturmak için yönergesini kullanın.

* Bir dizedeki Unicode karakterlerini (UTF-16) göstermek için \u ve dört karakterli kodu kullanın.


C# 101
.Net Core

Comments

You need to log in to be able to comment!

Fatma Bulut

Metin Belgesi İçine Klavyeden Veri Girişi

Location

Ankara, TR

Education

Bilgisayar Programcılığı - Ankara üniversitesi

© 2021 Patika Dev

facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin