26.01.2024

7

Like

124

Views

HTML NEDİR VE BAŞLANGIÇ KODLAMALARI

HTML (HyperText Markup Language), web sayfalarını oluşturmak ve yapılandırmak için kullanılan bir işaretleme dilidir. HTML, web tarayıcıları tarafından anlaşılabilir ve düzenleyilebilir metin tabanlı bir formatta yazılır. HTML, web sayfalarında metin, bağlantılar, resimler, tablolar, formlar ve diğer öğeleri tanımlayan etiketler içerir.

Temel HTML Belgesi Yapısı:


<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>İlk HTML Sayfam</title>

</head>

<body>

<h1>Merhaba, Dünya!</h1>

<p>Bu, basit bir HTML sayfasıdır.</p>

</body>

</html>


Anahtar bileşenler şunlardır:

 • <!DOCTYPE html>: HTML5 standardına uygun belirteç.
 • <html>: HTML belgesinin başlangıcı.
 • <head>: Başlık, karakter seti ve diğer meta bilgileri içerir.
 • <meta charset="UTF-8">: Karakter setini belirtir.
 • <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">: Mobil cihazlara uyumlu görüntüleme sağlar.
 • <title>: Sayfa başlığını tanımlar.
 • <body>: Sayfa içeriğini içerir.
 • <h1>, <p>: Başlık ve paragraf etiketleri.


Temel Etiketler:

 • Metin: <p>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
 • Bağlantı: <a href="URL">Bağlantı Metni</a>
 • Resim: <img src="resim.jpg" alt="Açıklama">
 • Liste: <ul>, <ol>, <li>
 • Tablo: <table>, <tr>, <th>, <td>
 • Form: <form>, <input>, <textarea>, <button>

Örnekler:

 • Metin ve Başlık :

<h1>Başlık 1</h1>

<p>Paragraf metni burada.</p>


 • Bağlantı :

<a href="https://www.example.com">Örnek Bağlantı</a>


 • Resim :

<img src="resim.jpg" alt="Açıklama">


 • Liste :

<ul>

<li>Öğe 1</li>

<li>Öğe 2</li>

<li>Öğe 3</li>

</ul>


 • Tablo :

<table>

<tr>

<th>Ürün</th>

<th>Fiyat</th>

</tr>

<tr>

<td>Ürün 1</td>

<td>10 TL</td>

</tr>

<tr>

<td>Ürün 2</td>

<td>20 TL</td>

</tr>

</table>


HTML, belirli bir sayfanın yapısını tanımlamak için kullanılır ve CSS (Cascading Style Sheets) ve JavaScript gibi diğer teknolojilerle birlikte kullanılarak daha etkili ve interaktif web sayfaları oluşturulabilirHTML
CSS
Frontend Web Geliştirme

Comments

You need to log in to be able to comment!

Şule Fidanol

Location

İstanbul, TR

Education

Bilgisayar Mühendisliği - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Job Experience

Backend Developer Intern - VNGRS

Assistant Information Technology Specialist - Yeryüzü Doktorları

© 2021 Patika Dev

facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin