10.11.2023

1

Like

70

Views

İstatistik

İstatistik, belirli yöntemlerle veri toplanması sonucu bir değere ulaşılmasıdır. Bu değerler istatistik olarak adlandırılır. İstatistik bilimi ise bu değerleri toplamak ve yorumlamak için gerekli yöntemleri ortaya koyar. İstatistiklerden analiz çıkarmak bir tecrübe sürecidir.

Herhangi bir alanla ilgili tahminde bulunmak için istatistikler kullanılmalıdır. Ancak bu istatistik kullanımı tek boyutlu olmamalıdır. Emlak fiyatları ile ilgili 10 yıllık süreyi kapsayan bir veri setine sahip olduğunuzu düşünelim. Her yıl belirli oranda artmanın olması gelecek yıllarda da aynı oranda artış olacağını göstermez. Eğer böyle bir tahmin yapılacaksa da “güven düzeyi” denilen belirli ölçüm noktalarına dayandırılır.

İstatistik, karar verme sürecinde kullanılacak en önemli bilimdir. İstatistik yardımı ile yönetilen projeler veya üretim süreçleri her zaman bir sonraki denemede daha başarılı bir sonuç verir.

Temel Matematik
İstatistik

Comments

You need to log in to be able to comment!

Hüseyin Tanrıverdioğlu

Location

İstanbul, TR

Education

İstatistik - Ege Üniversitesi

© 2021 Patika Dev

facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin