14.04.2024

1

Like

127

Views

Javascript | Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler


eşitse ==


İki değer birbirine eşitse True sonucunu verir. Değer eşit olmalıdır. Tür işin içine katılmaz. Mesela ;

var a = 20

var b = "20"

console.log(a==b) değerce eşit ama türce farklıdır. Biri number diğeriyse string veri türündendir.

hem değer hem de türü eşitse ===


var a= 20 -----> number

b ="20" ------> string

console.log(a===b) Burda değer aynı olmasına karşın türleri "string ve number" farklıdır. Bu yüzden ekranda False yanıtını görürürüz.

Ekranda True yazması için;

var a = 20

var b = 20

console.log(a===b) olmalıdır.


Eşit değilse !=


var a = 20

var b ="20"

console.log(a !== b)

bu ifadenin anlamı,

a ve b değer olarak aynı mı ---> evet

a ve b tür olarak aynı mı -----> hayır

a ve b birbirine tür ve değer olarak eşit mi ----> hayır (False)

biz eşit olmayan değeri arıyorduk zaten cevap-----> True


*tam detaylı yazabildim mi emin değilim.


küçükse <


var a = 20

var b = 10

console.log(a<b) ----->false çünkü b a'dan daha küçük


küçük veya eşitse <=


var a = 20

var b =20

console.log(a<=b) ---->True

Burda veya kullandığımız için tek birinin kabul olması yeterlidir. Ya birbirlerinden küçük olacaklar ya da eşit olacaklar. Bir şartın sağlanması ekranda true döndürmek için yeterlidir.


*Büyüktür kısmına da aynı şekilde bakılıyor.


Mantıksal operatörler


&& ve


Hepsinin sağlanması zorunlu. İstisna yapılamaz.

var a = 20;

var b ="lesson";

console.log( a>50 && b=="lesson") -----------> false


a 50'den büyük bir sayı değildir. O yüzden false yanıtını aldık.


var a = 20;

var b ="lesson";

console.log( a>9 && b=="lesson") -----------> true


burda true yanıtını alırız. Çünkü verdiğimiz iki koşulda doğrudur. && için verilen koşulların hepsinin uyması zorunludur. Ama veya da sadece birinin bile uyması yeterlidir.|| veya


verdiğimiz koşullardan sadece bir tanesinin bile sağlanması yeterlidir.


var a = 20;

var b ="lesson";

console.log( a>50 || b=="lesson") -----------> true

tek bir şartın sağlanması yeterlidir.


! değil


bulduğumuz sonucun tam tersini alırız


var a = 20;

var b ="lesson";

console.log( ! ( a>50 || b=="lesson") ) ---------> false


burda ilk önce içteki ifadeye bakıyoruz. veya kullandığımız için doğru bir ifade. Ama başında ! olduğu için tam tersini alacağız yani cevap true değil false olacak.JavaScript
Frontend Web Development Projeleri
Frontend Web Geliştirme

Comments

You need to log in to be able to comment!

Ecem Zavar

Front-End Developer & UX Designer

Location

Eskişehir, TR

© 2021 Patika Dev

facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin