30.03.2023

7

Like

117

Views

Veri Etiği

Veri bilimi alanındaki çok önemli konulardan biri olan veri etiği ile ilgili yazmak istiyorum. Veri etiği aslında verilerimizi toplarken, işlerken, paylaşırken ya da kullanırken ortaya çıkan birtakım ahlaki problemlerle ve bu problemlerin çözümüyle ilgilenen bir disiplindir diyebiliriz.

Veri etiği neden önemlidir? Çünkü veriler çoğunlukla kişisel, özel, herkese açık bir şekilde yayınlayamayacağımız şekilde olabiliyor. Yanlış kişilere ulaşması veya kötüye kullanılması halinde hem bireylerin hem de toplumların haklarını, özgürlüklerini ve güvenliklerini tehlikeye atabilir. Verilerin manipüle edilmesi bilgi güvenliği ve doğruluğunu zedeleyebilir. Ki zaten verilerin izinsiz veya gizli bir şekilde toplanması veya paylaşılması kişisel gizlilik ve veri koruma haklarını ihlal eder.

Veri etiği nasıl uygulanır? Veri etiği uygulamak için öncelikle verilerin kaynağına, niteliğine ve niceliğine dikkat etmek gerekir. Verilerin nereden geldiğini, nasıl elde edildiğini, ne anlama geldiğini ve ne kadar güvenilir olduğunu bilmek gerekir. Ayrıca verilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve kullanılması sırasında bireylerin ve toplumların rızasını, çıkarlarını ve haklarını gözetmek gerekir. Bunun için de veri etiği ile ilgili yasal düzenlemeler, kurumsal politikalar ve kişisel değerler gibi çeşitli kaynaklardan faydalanmak gerekir.

Veri Bilimine Giriş
Veri Bilimi 101
Veri Analizine Giriş

Comments

You need to log in to be able to comment!

Elifnur Şirin

ben yönetim bilişim sistemleri bölümünde öğrenim görmekteyim. veri analizi alanında çalışmalar yapıyorum.

Location

İstanbul, TR

Education

yönetim bilişim sistemleri - istanbul aydın üniversitesi

© 2021 Patika Dev

facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin