02.07.2024

0

Like

28

Views

Veri Görselleştirmenin Gücü: Makine Öğrenimi ile Stratejik Kararlar

Veri Görselleştirmenin Gücü: Makine Öğrenimi ile Stratejik Kararlar

Veri bilimindeki ilerlemeler, şirketlerin veriyi daha derinlemesine analiz etmesini ve bu analizlerden anlamlı içgörüler çıkarmasını sağlıyor. Makine öğrenimi ve veri görselleştirme teknikleri, bu süreci optimize etmek ve karar verme süreçlerini güçlendirmek için kritik rol oynuyor.

Veriyi Anlamak ve Görselleştirmek

Her şirket, pazardaki konumunu güçlendirmek ve rekabet avantajı elde etmek için verilerinden maksimum fayda sağlamak istiyor. İşte bu noktada, veriyi anlamak ve doğru bir şekilde görselleştirmek kritik öneme sahip.

Bir şirketin satış verilerini ele alalım. Bu veriler, yalnızca sayılar ve tablolarla ifade edilen birçok bilgiyi içerir. Ancak bu bilgileri etkili bir şekilde anlamak ve kararlarımızı desteklemek için görselleştirme tekniklerine başvurmak gerekir.

Örneğin, aşağıdaki kodda oluşturulan grafikte, geçmiş yıllara ait satış verilerinin trendini görebiliriz. Bu görsel analiz, satışların mevsimsel dalgalanmalarını ve uzun vadeli trendleri hızla görmemizi sağlar.

python
Kodu kopyalaimport pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Örnek veri kümesi oluşturma
data = {'Year': [2018, 2019, 2020, 2021],
'Sales': [5000, 6000, 5500, 7000]}
df = pd.DataFrame(data)

# Satış trendlerini çizme
plt.plot(df['Year'], df['Sales'], marker='o')
plt.xlabel('Yıl')
plt.ylabel('Satış (binlerce)')
plt.title('Şirket A Satış Trendleri')
plt.grid(True)
plt.show()

Veriyi Temizlemek ve Hazırlamak

Veri, genellikle eksik veya hatalı bilgiler içerir. Bu nedenle, veriyi temizlemek ve doğrulamak, güvenilir sonuçlar elde etmek için önemlidir. Eksik değerleri doldurmak veya anormal verileri filtrelemek, veri analizinin doğruluğunu artırır.

Makine Öğrenimi ile Veriyi İyileştirmek

Makine öğrenimi, büyük veri setlerindeki karmaşık ilişkileri ve kalıpları tespit etmek için güçlü bir araçtır. Örneğin, bir sınıflandırma modeli kullanarak, müşteri segmentasyonu yapabilir veya bir regresyon modeli ile satış tahminleri oluşturabiliriz.

python
Kodu kopyalafrom sklearn.linear_model import LinearRegression

# Model oluşturma
X = df['Year'].values.reshape(-1, 1)
y = df['Sales'].values
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)

# Gelecekteki satışları tahmin etme
future_year = 2022
future_sales = model.predict([[future_year]])
print(f"{future_year} yılı için tahmin edilen satış: {future_sales[0]}")

Stratejik Kararlar için Veri Görselleştirmenin Rolü

Sonuç olarak, veriyi etkili bir şekilde görselleştirmek, şirketlerin stratejik kararlar almasını destekler. Görseller, karmaşık veri setlerinden elde edilen içgörüleri açıkça iletmeye yardımcı olur. Özellikle üst düzey yöneticiler için, verinin hikayesini anlatan görseller, karar alma süreçlerini hızlandırır ve bilinçli kararlar verilmesini sağlar.

Sonuç

Makine öğrenimi ve veri görselleştirme, modern iş dünyasında rekabet avantajı sağlamak için güçlü araçlardır. Veriyi anlamak, doğru kararlar almak için vazgeçilmezdir. Şirketler, veriyi sadece analiz etmekle kalmayıp, etkili bir şekilde görselleştirmeye de odaklanmalıdır.


Veri Bilimine Giriş
Veri Görselleştirme
Python Temel

Comments

You need to log in to be able to comment!

Bilge Kuş

Location

Hatay, TR

Education

yazılım mühendisliği - belek üniversitesi

© 2021 Patika Dev

facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin