12.09.2023

6

Like

58

Views

Veri-bilimine-giriş

Veri nedir?

Veri deyince aklımıza her şey gelebilir;dünyanın ek kısa insanından tutun, tarihteki en büyük virüs salgınına kadar.Bu örneklerden anlayacağınız gibi bunlar veridir.Siz bunlara bir kitapta yer verirseniz bu bir bilgi olur. Verdiğim örnekler birbirinden bağımsız iki örnekti yani tek başına bir anlam ifade etmiyordu.Birisi insanın fizyolojik özelliği diğeri ise kitleleri etkileyen sağlık sorunu. İşte burada ham veri ve işlenmiş veri kavramları karşımıza çıkıyor. Ham veri verdiğim örnekler tek başına bir anlam ifade etmiyor.İşlenmiş veri ise ham verilerin ihtiyacım olan kısımlarını düzenleyıp anlamlandırdığım kısmı işte bu sayede bilgiyi elde ediyorum.


Veri bilimi nedir?

Veri bilimi: Veri ile ilgili problemlerin istatistik, matematik, bilgisayar bilimleri gibi disiplinlerin bir araya gelerek çözümlendiği bilim dalıdır.

Tanımdanda anlaşılıdığı gibi veri bilimciler bir çok disiplini bir arada kullanırlar. Amaçları ham veriyi modelleyerek veri kaybını minimal düzeye indirmek ve çeşitli sonuçları çıkarabilmek.

Akabinde aklınıza şu soru gelebilir:Nerelerde kullanmak için veriyi modelliyorlar?
Bunu spesifik bir alanla kısıtlamak doğru olmaz. Günümüzde her alanın verisi var ve bunun doğrultusunda ihtiyaçlara göre veri modelleniyor. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz:Varsayalım ben araştırmacıyım ve konum cinsiyetlerin olaylara yaklaşımı. Bu konu kapsamında elimde iki cinsiyetini ortak durumlarda verdikleri tepkiler ham olarak elimde bulunuyor. Bunun analizi için makine öğrenmesi ile bir model eğitiyorum. Modelim objektif bir şekilde bana istediğim verileri sunuyor(elbette ki modeli hatalı eğitmem sonucu bu objektiflik bozulabilir). Gördüğünüz gibi bu sayede verileri daha kolay ve objektif gruplandırabildim.Dilim döndüğünce size öğrendiklerimi aktarmaya çalıştım. Hatalı/eksik gördüğünüz yerleri düzeltirseniz memnun olurum. O zamana dek teknolojiyle kalın <3

Veri Bilimi 101
Veri Analizine Giriş

Comments

You need to log in to be able to comment!

Esma Nuray Baylan

Ceng Student

Location

İzmir, TR

© 2021 Patika Dev

facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin