Article cover

18.12.2022

81

Like

984

Views

Yapay Sinir Ağları(YS)

Yapay sinir ağları (YS), insan beyninin öğrenme ve çözümleme yeteneklerine dayanan bir bilgisayar sistemidir. Bu sistemler, girdi verilerine dayanarak öğrenme ve yeni bilgiler üretebilme yeteneğine sahiptir. Yapay sinir ağları, girdi verilerinden çıktı verilerine doğru birkaç katman arasında veri geçişini sağlar. Bu katmanlar, girdi verilerinin özelliklerine göre ağırlıklar atanmış sinir hücrelerinden oluşur.


YS'ler, çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, bir YS sistemi, görüntülerden nesneleri tanıyabilir veya insan seslerinden kelime ve cümleleri anlayabilir. Yapay sinir ağları ayrıca öğrenme algoritmalarını kullanarak kendi kendine öğrenme yeteneğine sahiptir ve bu nedenle de öğrendiklerini unutmaz.


YS'ler, çok farklı yapılarda tasarımlanabilir ve çeşitli öğrenme algoritmaları kullanılabilir. Örneğin, yapıları açısından sınıflandırıldıklarında, temel olarak iki tür YS vardır: tek yönlü ve çift yönlü. Tek yönlü YS'ler, veri girdisinden çıktıya doğru bir yol izlerken, çift yönlü YS'ler girdi verilerine göre çıktı verilerine ve tersine doğru da hareket edebilir. Öğrenme algoritmaları açısından bakıldığında ise, YS'ler çeşitli öğrenme yöntemleri kullanabilir, bunlar arasında en popüler olanları supervised learning (düzenli öğrenme), unsupervised learning (düzensiz öğrenme) ve reinforcement learning (ödüllendirme öğrenmesi)'dir.


Supervised learning, verilen etiketli veri seti üzerinden öğrenmeyi sağlar. Örneğin, bir görüntü tanıma uygulamasında, etiketli veri seti önceden sınıflandırılmış görüntülerden oluşur ve Reinforcement learning ise ödüllendirme sistemine dayalı öğrenmeyi sağlar. Örneğin, bir robotun bir labirentten çıkışı bulma uygulamasında, robotun doğru hareketleri ödüllendirilerek öğrenmesi sağlanır. YS'ler, günümüzde birçok önemli uygulama alanına sahiptir. Örneğin, konuşma tanıma, görüntü tanıma, makine öğrenimi, sınıflandırma, tahminleme gibi alanlarda kullanılabilir. Ayrıca, sağlık, finans, e-ticaret gibi sektörlerde de YS'lerin kullanımı yaygındır.


YS'lerin yapısı ve öğrenme algoritmaları, uygulama alanına göre değişebilir. Örneğin, görüntü tanıma uygulamasında çok katmanlı bir YS yapısı kullanılabilirken, sınıflandırma uygulamasında daha az katmanlı bir yapı daha uygun olabilir. Ayrıca, öğrenme algoritmaları da uygulama alanına göre değişebilir. Örneğin, sınıflandırma uygulamasında supervised learning algoritması kullanılabilirken, tahminleme uygulamasında reinforcement learning algoritması daha uygun olabilir.YS'ler, bilgisayar sistemlerinin öğrenme ve çözümleme yeteneklerini geliştirme konusunda önemli rol oynayan bir teknolojidir. Bu sistemler, insan beyninin öğrenme ve çözümleme yeteneklerine dayanarak tasarlandığı için, öğrendiklerini unutmaz ve yeni bilgiler üretebilme yeteneğine sahiptir. Yapay sinir ağlarının yapısı ve öğrenme algoritmaları ise uygulama alanına göre değişebilir ve bu nedenle de YS'ler çok farklı amaçlar için kullanılabilir.

YS'lerin günümüzde kullanım alanları çok geniştir ve birçok önemli uygulaması vardır. Örneğin, konuşma tanıma, görüntü tanıma, makine öğrenimi, sınıflandırma, tahminleme gibi alanlarda kullanılabilir. Ayrıca, sağlık, finans, e-ticaret gibi sektörlerde de YS'lerin kullanımı yaygındır. Örneğin, bir hastane verilerini içeren bir veri seti üzerinden YS, hastaların belirtilerine göre hastalık tahmini yapabilir ve bu sayede doktorların tahminlerini doğrulayabilir.

YS'lerin kullanımı, insanların işlerini kolaylaştırır ve hızını arttırır. Ancak, bu sistemlerin doğru bir şekilde tasarımı ve eğitimi önemlidir. Öğrenme algoritmalarının doğru seçimi ve veri setinin doğru hazırlanması, YS'lerin performansını etkileyebilir. Ayrıca, YS'lerin yapısının doğru tasarımı da önemlidir. Örneğin, çok fazla katman kullanılması, sistemin performansını düşürebilir ve aynı zamanda öğrenme süresini de uzatabilir.

Veri Bilimi 101
Veri Yapıları ve Algoritmalar
Veri Bilimi Projeleri

Comments

You need to log in to be able to comment!

Eren Öztürk

🌱 I’m currently learning Data Science 🚀 💬 Ask me about Python ❤️ Graduate of Econometrics and (International Trade and Logistics Management) - On the Path to Becoming a Data Scientist (🔎👔)

Location

İstanbul, TR

Education

EKONOMETRİ - DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

© 2021 Patika Dev

facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin