Focus mode

Araç Kiralama Projesi

Marka Silme İşlemi

Brand menüsü üzerinden, kullanıcının bir satırı seçmesi durumunda gerçekleşecek olan silme işlemi için bir Action Listener eklenir.

Listener içerisinde bir lambda Expression kullanarak direkt olarak bir metot oluşturulur.

 this.brand_menu.add("Sil").addActionListener(e -> {
  // Silme işlemi için gerekli metodu çağırma adımı buraya gelecek.
});

GetTableSelectedRow Metodu:

Seçili olan satırdaki veriyi alabilmek için bir GetTableSelectedRow metodu oluşturulur.

Bu metot, bir JTable ve indeks değeri alacak, seçili olan veriyi bu parametrelerle belirleyecek ve bu veriyi döndürecek.

int selectBrandId = this.getTableSelectedRow(tbl_brand, 0);

Delete Metodu:

Seçili Brand ID'yi alarak veri tabanından ilgili satırı silecek olan bir Delete metodu oluşturulur.

Bu metot, bir Brand ID parametresi alacak ve ilgili Brand ID'yi veri tabanından silecek.

 if (this.brandManager.delete(selectBrandId)) {
          Helper.showMsg("done");
          loadBrandTable();
          loadModelTable(null);
          loadModelFilterBrand();
          loadCarTable();
        } else {
          Helper.showMsg("error");
        }

ShowConfirmDialog Metodu:

Silme işlemini kullanıcıya onaylatmak için bir ShowConfirmDialog metodu oluşturulur.

Bu metot, bir mesaj göstererek kullanıcıdan onay alacak, evet derse işlem devam edecek, hayır derse işlem iptal edilecek.

 if (Helper.confirm("sure")) {
	//Silme işlemi buraya gelecek
 }

View İçinde Silme İşlemi:

View içerisinde, kullanıcı bir satırı seçtiğinde bu seçili satırın Brand ID'sini alacak.

Daha sonra, ShowConfirmDialog metodu ile kullanıcıdan silme işlemini onaylamasını isteyecek.

Kullanıcı onay verirse, Delete metodu ile ilgili Brand ID'yi silecek. İşlem başarılıysa bilgi mesajı, hata durumunda ise hata mesajı gösterilecek.

 this.brand_menu.add("Sil").addActionListener(e -> {
      if (Helper.confirm("sure")) {
        int selectBrandId = this.getTableSelectedRow(tbl_brand, 0);
        if (this.brandManager.delete(selectBrandId)) {
          Helper.showMsg("done");
          loadBrandTable();
          loadModelTable(null);
          loadModelFilterBrand();
          loadCarTable();
        } else {
          Helper.showMsg("error");
        }
      }
    });

Bu adımları takip ederek, brand tablosu üzerindeki silme işlemlerini ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!