Focus mode

HTML

HTML Etiketlerine Ekstra Özellikler Eklemek

Etiketlerine Ekstra Özellikler Eklemek

Bu ek özellikler Türkçe kaynaklarda HTML etiketlerinin nitelikleri, özellikleri veya öznitelikleri diye geçmektedir.

Özellikleri:

  1. Tüm HTML elementleri nitelik alabilirler.
  2. Her zaman başlangıç elemanının içine yazılır.
<a href = ""></a>
  1. Bu nitelikler, etiketler konusunda ekstra özellik bilgisi sağlar.
  2. Kelimeler arasında tire işareti koyarak(html-etiketi) veya camel case(htmlEtiketi) şeklinde kullanılabilir. HTML'de genellikle - (tire) kullanılır.
  3. class veya id gibi özniteliklerin ismi belirlerken Türkçe karakter tercih edilmemelidir. (ş,ç,ö,ü,ğ,büyük İ ve küçük ı)
  4. Kullanabilmek için özniteliği yazdıktan sonra ="" kullanılıp istediğimiz özelliği tırnakların içine yazılmalıdır..

İngilizce bir kaynakta aramak istiyorsanız "HTML attributes" diye aratmak gerekir.

Videodaki Bilgilerin Özeti:

<img src ="" alt = "">

HTML dosyasına bir resim eklemek istersek img etiketini kullanırız. img, İngilizcedeki image(resim) kelimesinin kısaltmasıdır. Bu etiketin yanında ise src ve alt özniteliklerini ekleyebiliriz. src (source = kaynak) ekleyeceğimiz resmi nereden alacağını belirttiğimiz yerdir.

alt (alernative = alternatif) ise eğer bir nedenden resim görüntülenemez ise resme alternatif olarak ne yazması gerektiğidir.

<a href =""></a>

Eğer bir bağlantının URL sini vermek istiyorsak <a> (anchor) etiketini kullanırız. href teki iki tırnağın arası URL'yi girdiğimiz yerdir.

Her etikete id ve class özniteliklerini ekleyebiliriz.

<img src ="" alt = "" id ="">

<img src ="" alt = "" class ="" id ="">

<a href ="" id="" class ="" data-id ="" ></a>

id (identity = kimlik)

id kullanılan etiketin kimliğini belirtir. Biriciktir*(unique)* yani dökümanın içindeki bir etikete yalnızca bir kez o id ismi verilebilir.

<a href ="https://www.facebook.com/" id ="facebook-URL" ><a>

Buradaki id yi kullanarak direkt olarak bu HTML etiketine ulaşabiliriz.

Not: id biricik olduğu için istisna olarak id = facebook-URL şeklinde yazarak tırnak işareti kullanmayabiliriz.

class (sınıf)

class, HTML etiketinin hangi sınıfta olduğunu belirmemizi sağlar. Aynı sınıf adını birden fazla HTML etiketine verebiliriz.

<img src ="" class ="documents">
<a href ="" class ="documents" ></a>

Burada görüldüğü gibi iki HTML etiketi de(img ve a) documents sınıfında bulunmaktadır. Daha sonrasında aynı sınıfta bulunan bu iki etikete CSS ile aynı anda değişiklik yapılabilir.

Kaynaklar:

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!