Focus mode

NoSQL-Mongodb

Mongodb

MongoDB Cheat Sheet

Tüm Veri Tabanını Göster

show dbs

Mevcut Veri Tabanını Göster

db

Veri Tabanı Oluştur veya Değiştir

use acme

Mevcut Veri Tabanını Sil

db.dropDatabase()

Yeni Tablo Oluştur

db.createCollection('posts')

Veri Tabanındaki Tabloları Göster

show collections

Veri Ekle

db.posts.insert({
 title: 'Post One',
 body: 'Body of post one',
 category: 'News',
 tags: ['news', 'events'],
 user: {
  name: 'John Doe',
  status: 'author'
 },
 date: Date()
})

Birden Fazla Veri Ekle

db.posts.insertMany([
 {
  title: 'Post Two',
  body: 'Body of post two',
  category: 'Technology',
  date: Date()
 },
 {
  title: 'Post Three',
  body: 'Body of post three',
  category: 'News',
  date: Date()
 },
 {
  title: 'Post Four',
  body: 'Body of post three',
  category: 'Entertainment',
  date: Date()
 }
])

Tüm Verileri Getir

db.posts.find()

Tüm Verileri Düzenli Halde Getir

db.posts.find().pretty()

Verileri Bul

db.posts.find({ category: 'News' })

Verileri Sırala

# asc
db.posts.find().sort({ title: 1 }).pretty()
# desc
db.posts.find().sort({ title: -1 }).pretty()

Verileri Say

db.posts.find().count()
db.posts.find({ category: 'news' }).count()

Verileri Sınırla

db.posts.find().limit(2).pretty()

Chaining

db.posts.find().limit(2).sort({ title: 1 }).pretty()

Foreach

db.posts.find().forEach(function(doc) {
 print("Blog Post: " + doc.title)
})

Bir Tane Veri Bul

db.posts.findOne({ category: 'News' })

Belirli Alanları Bul

db.posts.find({ title: 'Post One' }, {
 title: 1,
 author: 1
})

Satırları Güncelle

db.posts.update({ title: 'Post Two' },
{
 title: 'Post Two',
 body: 'New body for post 2',
 date: Date()
},
{
 upsert: true
})

Belirli Alanı Güncelle

db.posts.update({ title: 'Post Two' },
{
 $set: {
  body: 'Body for post 2',
  category: 'Technology'
 }
})

Alanı Arttırma ($inc)

db.posts.update({ title: 'Post Two' },
{
 $inc: {
  likes: 5
 }
})

Alanı Yeniden Adlandır

db.posts.update({ title: 'Post Two' },
{
 $rename: {
  likes: 'views'
 }
})

Satırı Sil

db.posts.remove({ title: 'Post Four' })

Alt Belgeler

db.posts.update({ title: 'Post One' },
{
 $set: {
  comments: [
   {
    body: 'Comment One',
    user: 'Mary Williams',
    date: Date()
   },
   {
    body: 'Comment Two',
    user: 'Harry White',
    date: Date()
   }
  ]
 }
})

Dizideki Öğeye Göre Bul ($elemMatch)

db.posts.find({
 comments: {
   $elemMatch: {
    user: 'Mary Williams'
    }
  }
 }
)

Index Ekle

db.posts.createIndex({ title: 'text' })

Metin Ara

db.posts.find({
 $text: {
  $search: "\"Post O\""
  }
})

Büyük veya Küçük

db.posts.find({ views: { $gt: 2 } })
db.posts.find({ views: { $gte: 7 } })
db.posts.find({ views: { $lt: 7 } })
db.posts.find({ views: { $lte: 7 } })
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!