Focus mode

React

Gereksinimler

Kök dizinde "src" isminde bir dizin oluşturun ve içerisine "app.js" adında bir dosya oluşturun.

"src" dizini altına "lib" adında başka bir dizin açın ve bu dizinde "service.js" adında bir dosya oluşturun.

"service.js" dosyası içinde "getData" adında bir fonksiyon oluşturun.

-  Bu fonksiyon **"async"** olarak tanımlanmalı ve default olarak dışa aktarılmalıdır. Fonksiyonun içindeki asenkron fonksiyonlar **"await"** ile tanımlanmalıdır.
-  Fonksiyon **Number** tipinde tek parametre alır. Bu parametre **user id**'yi belirtir.
-  Fonksiyonun görevi aşağıdaki endpoint'e giderek parametrede verilen user id ile ilgili kullanıcının verilerini çekmek olmalı. İstekleri **"axios"** kütüphanesini kullanarak yapmanız gerekiyor. İsteği yaparken aşağıdaki endpointin sonundaki rakamı parametrede gelen user id'ile değiştirmeniz gerekiyor.

	 [https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1](https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1)

-  Yine aynı fonksiyonun içerisinde ve yine aynı user id için bir de "posts" isteği yapılmalıdır.İsteği yaparken aşağıdaki endpoint'in sonundaki rakamı parametrede gelen user id'ile değiştirmeniz gerekiyor.

	[https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?userId=1](https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?userId=1)

-  Artık elimizde kullanıcı bilgileri ve bu kullanıcının post'ları var. Bu iki veriyi birleştirip return edin. Birleştirme sonucunda elinizde aşağıdaki gibi bir obje bulunması gerekiyor.

	```
	{
		id: 1,
		name: "Leanne Graham",
		username: "Bret",
		email: "[email protected]",
		address: {
			street: "Kulas Light",
			suite: "Apt. 556",
			city: "Gwenborough",
			zipcode: "92998-3874",
			geo: {
				lat: "-37.3159",
				lng: "81.1496"
			}
		},
		phone: "1-770-736-8031 x56442",
		website: "hildegard.org",
		company: {
			name: "Romaguera-Crona",
			catchPhrase: "Multi-layered client-server neural-net",
			bs: "harness real-time e-markets"
		},
		posts: [{
			userId: 1,
			id: 1,
			title: "sunt aut facere repellat",
			body: "quia et suscipit suscipit recusandae"
		}]
	}
	```
  • "app.js" dosyasına yazmış olduğunuz "getData" isimli fonksiyonu "import" edin.
  • Bir alt satırda bu fonksiyonu çalıştırın ve gelen sonucu log'layın.

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!