Focus mode

Swift

Döngüler

Döngüler

Swift dilinde for ve while olmak üzere iki temel döngü türü bulunmaktadır. While anahtar kelimesi sonrasında yazdığımız koşul doğru olduğu sürece döngü çalışır. Koşul sağlanmadığında döngü sonlanır.

while 1 < 2 {
  print("Bu döngü sonsuza dek çalışır.")
}

Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere, koşulu her zaman sağlanacağı için döngü sonsuza dek çalışır. Sonsuz döngüler programın hayat döngüsü dışında çoğunlukla istemediğimiz bir durumdur. Bu nedenle koşulu bir değere bağlamak ve bu değeri döngü bloğu içinde güncellemek gerekir ki koşul bir süre sonra sağlanmasın ve sonlansın.

var kisiSayisi = 0
while kisiSayisi < 100 {
  print("Toplam \(kisiSayisi) kişi oyuna katıldı.")
  kisiSayisi += 5 
}

For döngüsünde aralık operatörü kullanılarak belirli bir aralık tanımı yapılır ve bu aralıkta çalışması sağlanır.

for i in 0...10 {
  print(i)
} 

Yukarıdaki döngü 0-10 kapalı aralığında i değerini birer birer arttırarak çalışır. i değeri 0-10 aralığının dışına çıktığında döngü durur. Bu aralıkta 10 değeri de döngüye dahildir. Eğer 10 değerini döngüye dahil etmek istemezsek aşağıdaki gibi aralık operatöründe ufak bir değişiklik yapmamız gerekir.

for i in 0..<10 {
  print("\(i) değeri 10'dan küçüktür.")
}

For döngüsü ile dizi elemanlarını kolaylıkla gezebiliriz. Döngüde aralık belirtmek yerine dizi değerimizi döngüye verirsek, döngü dizi içinde yer alan eleman sayısı kadar çalışır ve her döngüde bir sonraki dizi elemanı i değeri yerine döner.

let hayvanlar = ["kedi", "kuş", "köpek", "aslan", "fil", "zebra"]
for hayvan in hayvanlar {
  print(hayvan)
}

Yukarıdaki örnekte dizi içinde yer alan değerler alt alta yazdırılır. Eğer değerlerin soluna index bilgisini de eklemek istersek enumerated dizi metodunu kullanmamız gerekir.

let programlamaDilleri = ["C", "C++", "Python", "Basic", "Delphi", "Go"]
for (index, programlamaDili) in programlamaDilleri.enumerated() {
  print("\(index) - \(programlamaDili)")
}

Yukarıdaki örnekte değerler dizi içinde aldığı index ile bilgisi ile listelenir. enumerated metodu iki farklı değer döndüğü için bu değerleri karşılayacak sayıda parametreyi in anahtar kelimesi öncesinde belirtmem gerekir.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!