Focus mode

Bootstrap

Bootstrap - Offset Kullanımı

Offset Kullanımı

Web sayfamızı tasarlarken sütunlarda yani col sınıfına sahip div elementlerinde boşluk oluşturma amacıyla sütunun sağ ve sol kısımlardan ittirilmesi için offset sınıfı kullanılır. Bir Grid(Izgara) yapısı 12 birimden oluşur, bundan dolayı yapıda taşma oluşmaması için offset sınıfı için verilecek değerde sütunun sahip olduğu grid boyutu da göz önüne alınmalıdır. Offset değer belirleme durumunun daha iyi kavranması açısından aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Not: offset ile push sınıfları birbiri ile karıştırılmamalıdır. Benzer bir kullanıma sahip olan push sınıfın offset'ten farkı sütun yapısında yalnızca soldan bir itme uygulamasıdır.

Örneğin:

<div class="container">
  <div class="row bg-secondary mt-5" style="height: 100px;">
    <div class="col-md-10 offset-md-1 bg-warning font-weight-bold text-center pt-4" style="font-size: 20px;">
      .col-md-10 .offset-md-1
    </div>
  </div>
</div>

Yukarıda verilen kodun çıktısı:

img1

Yukarıdaki örnekte offset için sağdan ve soldan toplam 2 birim ayrıldı. Eğer ki sütunun boyutu 8 birim olarak ayarlansaydı offset için verilebilecek en uygun değer 2 birim olacaktı. (Yani 2 birim baştan boşluk 8 birim sütun boyutu ve 2 birimde sondan boşluk olacak şekilde toplam 12!)

Örneğin:

<div class="container">
  <div class="row bg-dark " style="height: 100px;">
    <div class="col-md-10 offset-md-2 bg-danger font-weight-bold text-center pt-4">.col-md-10 .offset-md-2</div>
  </div>
</div>

Yukarıda verilen kodun çıktısı;

img2

Yukarıdaki örnekte sütun genişliği 8 birim, offset değeri ise sağdan 4 birim ve soldan 4 birim olarak verilmiştir. Fakat verilen değerler toplamı Grid yapısının alabileceği maksimum değerden fazla olduğu için offset ile sütuna yalnızca sol taraftan bir itme uygulanmıştır. Bunun yanı sıra offset için eğer 4'ten fazla bir değer girilseydi de sağ taraftan yapı dışına bir taşma söz konusu olacaktı.

Alıştırma

Kodluyoruz.org sitesinde "Eşitlik" başlığı altındaki yapıyı örnek alarak yaptığım ve offset kullanarak oluşturduğumuz alıştırma örneği:

<div class="row">
  <div class="col-sm-10 offset-sm-1 shadow">
    <div class="row bg-white p-3 text-center">
      <div class="col-sm border-right">
        <h2 style="color:#9b51e0; font-size: 3rem; font-weight: 800;">%80</h2>
        <p>Bootcamp'lerden ortalama mezuniyet oranı</p>
      </div>
      <div class="col-sm border-right">
        <h2 style="color:#9b51e0; font-size: 3rem; font-weight: 800;">%45</h2>
        <p>Kadın öğrenci oranımız - Eşitliği destekliyoruz!</p>
      </div>
      <div class="col-sm">
        <h2 style="color:#9b51e0; font-size: 3rem; font-weight: 800;">%60</h2>
        <p>Mezun olduktan sonra 3 ay içinde işe yerleşme oranı</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Aşağıda Codepen ile deneyimleyebilirsiniz!

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!