Focus mode

.Net Core

Controller Sınıfı

Controller Nedir ?


Benzer eylemleri tanımlamak ve gruplamak için kullanılır. Rest servis mimarisindeki resource'ların karşılığıdır. Benzer eylemlerin bir arada olması toplu halde yönetilebilmeleri için önemli. Yani bir controller içindeki eylemlere erişimi toplu halde yönetmek, erişimi kısıtlamak isteyebilirsiniz. Bu nedenle api tasarımı yaparken controller ları doğru tasarlamak ve eylemlerini gruplamak önemlidir.


Controller sınıfları ControllerBase sınıfından kalıtım alır. Aşağıda örnek bir kontroller sınıfı görebilirsiniz.


Örnek Controller:


  [ApiController]
  [Route("api/[controller]s")]
  public class WeatherForecastController : ControllerBase
  {
    private static readonly string[] Summaries = new[]
    {
      "Freezing", "Bracing", "Chilly", "Cool", "Mild", "Warm", "Balmy", "Hot", "Sweltering", "Scorching"
    };

    private readonly ILogger<WeatherForecastController> _logger;

    public WeatherForecastController(ILogger<WeatherForecastController> logger)
    {
      _logger = logger;
    }

    [HttpGet]
    public IEnumerable<WeatherForecast> Get()
    {
      var rng = new Random();
      var obj = Enumerable.Range(1, 5).Select(index => new WeatherForecast
      {
        Date = DateTime.Now.AddDays(index),
        TemperatureC = rng.Next(-20, 55),
        Summary = Summaries[rng.Next(Summaries.Length)]
      })
      .ToArray();

      return obj;
    }
  }


[ApiController] Attribute: Controller eylemlerinin bir Http response döneceğini taahhüt eden attribute dur.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!