Focus mode

.Net Core

Örnek Test Yazımı

Örnek Test Yazılması


1- Tüm test projelerini aynı dizinde tutmak için "Tests" isminde dizin oluşturulur.

mkdir Tests


2- Tests dizini içinde Unit Test projesi yaratılır. Biz örnekte xunit test proje şablonu kullanacağız. (Nunit yada MSTest kullanan şablonlar da mevcut.) Test projesi isimlendirme : (TestEdilecekProje).(TestTipi)Tests


cd Tests
dotnet new xunit -n WebApi.UnitTests


3- Test projesi solutiona eklenir.


cd ..
dotnet sln add Tests/WebApi.UnitTests


4- Test projesine, test için ihtiyaç duyulan diğer projeler referansı eklenir.


cd Tests/WebApi.UnitTests
dotnet add reference ../../WebApi 


5- Test projesine, test için ihtiyaç duyulan test kütüphaneleri eklenir. Mocking için Moq, assertions için FluentAssertions kullanacağız.


dotnet add package Moq --version 4.16.1
dotnet add package FluentAssertions --version 5.10.3


6- Hazırlıklar tamam, solution re-build alalım.


cd ..
cd ..
dotnet clean
dotnet build (WebApi.UnitTests de geldi)


7- Henüz test yazmadan bir test edelim. Projeyi oluşturunca default gelen 1 tane test var içi boş, bu yüzden passed olduğu için 1 passed test geliyor.


dotnet test


8- dotnet test komutu dışında VSCode'da ".NET Core Test Explorer" extensionı ile de gösterilebilir.


9- Yeni bir test ekleme (Fact'in önemi, kullanılan frameworke göre değişir.)


[Fact]
public void FirstTest_WithoutFluent()
{
  string hello = "hello world";
  Assert.Equal("hello world", hello);
  Assert.StartsWith("hel", hello);
  Assert.EndsWith("orld", hello);
}

[Fact]
public void FirstTest_WithFluent()
{
  string hello = "hello world";
  hello.Should().Be("hello world");
  hello.Should().StartWith("hel");
  hello.Should().EndWith("orld");
  //....
  //yada 
  hello.Should().Be("hello world").And.StartWith("hel").And.EndWith("orld");
  hello.Should().Be("hello world")
    .And.StartWith("hel")
    .And.EndWith("orld");
}


10- Bağımlılık olmayan bir class için test eklenir. İsimlendirme ve AAA şablonuna dikkat edilmeli. Tek bir koşul test edilmeli.


11- Bağımlılık olan bir class için test eklenir. Taklit nesne (mocking) gösterilir. Interface önemi.


12- Belki örnek Theory gösterilebilir.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!