Focus mode

Node.js

Async - Await Yapısı

Async Await Yapısı


Async - Await yapısı ES8 ile birlikte gelmiştir ve Promise yapısının daha anlaşılır bir söz dizimi ile yazılmasıdır. Bir fonksiyon async anahtar kelimesi ile birlikte tanımlanırsa, fonksiyonun olumlu sonuçlanması sonucunda bir Promise döner. Bir async fonksiyon await anahtar kelimesi ile birlikte kullanılırsa ilgili Promise olumlu bir şekilde dönene kadar async fonksiyonunun çalışması bekletilir.


Async


const func = async () => {
  return 10 // Buradaki ifade return Promise.resolve(10) ile aynıdır. Buradaki 10 Promise yapısındadır.
 }
 
func().then(console.log) // Sonucu yakalamak için .then() yapısı kullanılmaktadır.


Await


const func = async () => {
 let promise = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve("Tamamlandı!"), 2000);
 });

 let result = await promise; // Promise dönene kadar sonuç bekleniyor.

 console.log(result); // "Tamamlandı!"
}

func();


Yukarıdaki kodu incelediğinizde result, sonucunu almak için Promise cevabının gelmesi bekleniyor. Buradaki setTimeout sonucun 2 saniye beklemesini sağlıyor.

Başka bir örneğimize bakalım. Verileri almak ve sonrasında verileri temizlemek şeklinde bir senaryomuz olsun. Her iki fonksiyonda Promise dönecek ve verileri temizlemek için öncesinde bu verilerin alındığından emin olmak gerekiyor. Bunlar için await anahtar kelimeleri kullanılıyor.


function getData(data) {
 return new Promise((resolve, reject) => { // promise dönüyoruz.
  console.log("Veriler alınmaya çalışılıyor..");

  if (data) {
   resolve("Verilen alındı"); 
  } else {
   reject("Veriler alınamadı");
  }
 });
}

function cleanData(receivedData) { // promise dönüyoruz.
 return new Promise((resolve, reject) => {
  console.log("Veriler düzenleniyor..");

  if (receivedData) {
   resolve("Verilen düzenlendi"); 
  } else {
   reject("Veriler düzenlenemedi");
  }
 });
}

async function processData() {
 try {// Hata yakalamak için try - bloğu kullanılıyor.catch 
  const receivedData = await getData(true); // await verilerin tamamıyla alındığından emin oluyor
  console.log(receivedData);
  const cleanedData = await cleanData(false);
  console.log(cleanedData); // await verilerin temizlendiğinden emin oluyor
 } catch (error) {
  console.log(error);
 }
}

processData();

//ÇIKTI
//Veriler alınmaya çalışılıyor..
//Verilen alındı
//Veriler düzenleniyor..
//Veriler düzenlenemedi


Buradan kitap listeleme örneğine tekrar geri dönecek olursak addBook fonksiyonunun içerisinden bir promise dönüyoruz aynı zamanda await addBook await anahtar kelimesi sayesinde öncelikle addBook fonksiyonunun çözümlemesini almadan listBooks fonksiyonu çalıştırılmıyor. try catch bloku sayesinde olabilecek hataları yakalıyoruz.


const books = [
 { name: "Kitap 1", author: "Yazar 1" },
 { name: "Kitap 2", author: "Yazar 2" },
 { name: "Kitap 3", author: "Yazar 3" },
];

const listBooks = () => {
 books.map((book) => {
  console.log(book.name);
 });
};

const addBook = (newBook) => {
 const promise1 = new Promise((resolve, reject) => {
  books.push(newBook);
  resolve(books);
  //reject('BIR HATA OLUSTU');
 });

 return promise1;
};

async function showBooks() {
 try {
  await addBook({ name: "Kitap 4", author: "Yazar 4" });
  listBooks();
 } catch (error) {
  console.log(error);
 }
}

showBooks();


Daha Fazlası İçinPatika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!