Focus mode

Pandas-Veri Ön İşleme

Pandas DataFrames

Pandas DataFrames


Notebook Link: https://github.com/ine-rmotr-curriculum/freecodecamp-intro-to-pandas/blob/master/3%20-%20Pandas%20-%20DataFrames.ipynb

DataFrames (Veri Tabloları)

Pandas Dataframe, satır ve sütunlardan oluşan 2 boyutlu bir tablodur. Aşağıda bir dataframe oluşturalım:

# pokemon dataframe oluşturalım
pokemon = pd.DataFrame({
  'atak': [49, 52, 48, 55, 45],
  'savunma': [49, 43, 65, 40, 160],
   'hız': [45, 65, 43, 90, 70],
   'tür': ['ot', 'ateş', 'su', 'elektrik', 'kaya']
  }, index=["Bulbasaur", "Charmander", "Squirtle", "Pikachu", "Onix"])

# dataframe'i yazdıralım
pokemon
      atak	savunma	 hız	tür
Bulbasaur	49	  49	   45	  ot
Charmander	52	  43	   65	  ateş
Squirtle	48	  65	   43	  su
Pikachu	  55	  40	   90	  elektrik
Onix	  45	  160	   70	  kaya

Dataframe'lerin bazı özelliklerine bakalım:

Dataframe'in sütunlarına ".columns" değeri ile erişelim.

pokemon.columns
Index(['atak', 'savunma', 'hız', 'tür'], dtype='object')

".info()" metodu ile dataframe hakkındaki bazı bilgileri edinebiliriz.

pokemon.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 5 entries, Bulbasaur to Onix
Data columns (total 4 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype 
--- ------  -------------- ----- 
 0  atak   5 non-null   int64 
 1  savunma 5 non-null   int64 
 2  hız   5 non-null   int64 
 3  tür   5 non-null   object
dtypes: int64(3), object(1)
memory usage: 200.0+ bytes

Toplam değer sayısına bakalım:

pokemon.size
20

Pokemon dataframe'inin biçimini (satır ve sütun sayısını) yazdıralım:

pokemon.shape
(5, 4)

Dataframe'in sayısal değerlerinin ortalama, sayı, standart sapma gibi değerlerini yazdıralım:

pokemon.describe()
	  atak	  savunma	  hız
count	5.000000	5.000000	5.000000
mean	49.800000	71.400000	62.600000
std	  3.834058	50.460876	19.398454
min	  45.000000	40.000000	43.000000
25%	  48.000000	43.000000	45.000000
50%	  49.000000	49.000000	65.000000
75%	  52.000000	65.000000	70.000000
max	  55.000000	160.000000	90.000000

İndeksleme, Seçme ve Dilimleme

İstediğimiz sütunu adı ile indeksleyerek seçebiliriz.

pokemon["hız"]
Bulbasaur   45
Charmander  65
Squirtle   43
Pikachu    90
Onix     70
Name: hız, dtype: int64

Dataframe'de de satırları sayısal indeksleriyle seçmek için ".iloc()" metodunu kullanabiliriz.

pokemon.iloc[1]
atak     52
savunma   43
hız     65
tür    ateş
Name: Charmander, dtype: object

Satırları normal indeksleriyle seçmek için ise ".loc()" metodunu kullanabiliriz.

pokemon.loc["Pikachu"]
atak       55
savunma     40
hız       90
tür    elektrik
Name: Pikachu, dtype: object

Dataframe'de de dilimleme gibi şeyler yapabiliriz. 2 boyutlu olduğu için şöyle yaparız:

pokemon.loc["Charmander": "Squirtle", "atak": "savunma"]
	    atak	savunma
Charmander	52	  43
Squirtle	48	  65

Not: dataframe'de indeksleme yaparken kullanabiliyorsak ".iloc()" metodunu kullanalım.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!