Focus mode

Pandas-Veri Ön İşleme

DataFrames: Koşullu Seçim ve Değiştirme

DataFrames: Koşullu Seçim ve Değiştirme

Video Link: https://youtu.be/BFlH0fN5xRQ

Notebook Link: https://github.com/ine-rmotr-curriculum/freecodecamp-intro-to-pandas/blob/master/3%20-%20Pandas%20-%20DataFrames.ipynb

Koşullu Seçim

Öncelikle pokemon dataframe'imizi yazdıralım:

pokemon
      atak	savunma	 hız	tür
Bulbasaur	49	  49	   45	  ot
Charmander	52	  43	   65	  ateş
Squirtle	48	  65	   43	  su
Pikachu	  55	  40	   90	  elektrik
Onix	  45	  160	   70	  kaya

Koşullu seçimi dataframe'de de serideki gibi yapabiliriz. Boolean seçim yapalım. Örneğin, hızı 60'dan büyük olan pokemonlara bakalım:

pokemon["hız"] > 60
Bulbasaur   False
Charmander   True
Squirtle   False
Pikachu    True
Onix      True
Name: hız, dtype: bool

Şimdi bu pokemonları dataframe üzerinde seçelim ve yazdıralım:

pokemon.loc[pokemon["hız"] > 60]
      atak	savunma	 hız	tür
Charmander	52	  43	   65	  ateş
Pikachu	  55	  40	   90	  elektrik
Onix	  45	  160	   70	  kaya

Bir dataframe aldık. Boolean seçim yapılmış dataframeden de istediğimiz sütunu seçebiliriz:

pokemon.loc[pokemon["hız"] > 60, "hız"]
Charmander  65
Pikachu    90
Onix     70
Name: hız, dtype: int64

Veri Silme

Not: Silme operasyonunda "inplace" parametresini True yapmazsak tablo modifiye edilmez.

İstediğimiz satırı indeksini vererek silebiliriz:

pokemon.drop("Bulbasaur")
      atak  savunma	 hız	tür
Charmander	52	  43	   65	  ateş
Squirtle	48	  65	   43	  su
Pikachu	  55	  40	   90	  elektrik
Onix	  45	  160	   70	  kaya

Birden çok satırı da silebiliriz:

pokemon.drop(["Pikachu", "Onix"])
      atak  savunma	 hız	tür
Bulbasaur	49	  49	   45	  ot
Charmander	52	  43	   65	  ateş
Squirtle	48	  65	   43	  su

İstediğimiz sütunları da silebiliriz. "drop" metodunda "axis" parametresi varsayılan olarak 0'dır ve bu da satırlar demektir. Bu parametreyi 1 yaparak sütun silebiliriz.

pokemon.drop(["hız", "tür"], axis=1)
      atak	savunma
Bulbasaur	49	  49
Charmander	52	  43
Squirtle	48	  65
Pikachu	  55	  40
Onix	  45	  160

Operasyonlar

Dataframe'de birden fazla sütuna aynı anda işlemler yapabiliriz. Örneğin, atak ve savunmayı 10'a bölelim:

pokemon[["atak", "savunma"]] / 10
      atak	savunma
Bulbasaur	4.9	  4.9
Charmander	5.2	  4.3
Squirtle	4.8	  6.5
Pikachu	  5.5	  4.0
Onix	  4.5	  16.0

Tüm atak puanlarına 10, savunma puanlarına 5 sayılarını aynı anda ekleyelim:

# liste, numpy array ya da seri kullanabiliriz
pokemon[["atak", "savunma"]] + [10, 5]
      atak	savunma
Bulbasaur	59	  54
Charmander	62	  48
Squirtle	58	  70
Pikachu	  65	  45
Onix	  55	  165

Dataframe'leri Değiştirme/Düzenleme

Yeni sütun ekleme

Yeni sütun ekleyebiliriz. Örneğin, pokemonların metre cinsinden "boy" bilgilerini bir seri olarak oluşturalım ve dataframe'e ekleyelim.

# series oluşturalım, index bilgisini de girelim
boylar = pd.Series(
  [0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 8.8],
  index=pokemon.index) 

# yazdıralım
boylar 
Bulbasaur   0.7
Charmander  0.6
Squirtle   0.5
Pikachu    0.4
Onix     8.8
dtype: float64

Pokemon dataframe'inde "boy" adında bir sütun oluşturalım ve boylar serisini bu sütuna atayalım.

# sütun oluşturalım
pokemon["boy"] = boylar
# dataframe'i yazdıralım
pokemon
      atak	savunma	 hız	tür	    boy
Bulbasaur	49	  49	   45	  ot	    0.7
Charmander	52	  43	   65	  ateş	  0.6
Squirtle	48	  65	   43	  su	    0.5
Pikachu	  55	  40	   90	  elektrik	0.4
Onix	  45	  160	   70	  kaya	  8.8

(boy sütunu en sona eklenmiş.)

Bir sütundaki tüm değerleri değiştirme

Tüm boy değerlerini 1 yapalım:

pokemon["boy"] = 1
pokemon
      atak	savunma	 hız	tür	    boy
Bulbasaur	49	  49	   45	  ot	    1
Charmander	52	  43	   65	  ateş	  1
Squirtle	48	  65	   43	  su	    1
Pikachu	  55	  40	   90	  elektrik	1
Onix	  45	  160	   70	  kaya	  1

Bir şeye dikkat çekelim. Boy sütunu kesirli sayılardan oluşuyodu ancak tam sayı olan 1 değerine eşitledikten sonra tam sayılardan oluşuyor. Boy sütununun veri tipine bakarak da bunu gösterelim:

pokemon["boy"].dtype
dtype('int64')

Boy değerlerini tekrar yerine koyalım:

pokemon["boy"] = boylar

Yeniden adlandırma

Sütun adlarını ingilizce karşılıkları ile yer değiştirelim:

pokemon.rename(
  columns={
    "atak": "attack",
    "savunma": "defense",
    "tür": "type",
    "hız": "speed",
    "boy": "height"
  }
)
      attack	defense	 speed	type	  height
Bulbasaur	49	  49	   45	  ot	    0.7
Charmander	52	  43	   65	  ateş	  0.6
Squirtle	48	  65	   43	  su	    0.5
Pikachu	  55	  40	   90	  elektrik	0.4
Onix	  45	  160	   70	  kaya	  8.8

Not: "inplace" parametresi False olduğu için dataframe değiştirilmedi.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!