Focus mode

React Native

React Native Ortamı


Windows için kurulum linki: https://ezranbayantemur.medium.com/react-native-windows-kurulumu-1a145a3e8639


macOS için kurulum linki: https://ezranbayantemur.medium.com/react-native-macos-kurulumu-d6ea33a692e


ANDROID


android
  |-- app (Derlenecek Android projesinin kaynak sistem kodları bu dizindedir)
  |  |
  |  |-- build (Android projesi her derlendiğinde derleme çıktıları
  |  |     bu dizinde tutulur. gradlew clean yapıldığında bu dizin
  |  |     temizlenir. Bir nevi android compile cache'idir)
  |  |-- src
  |  |  |-- debug
  |  |  |-- main
  |  |     |-- java (Android uygulamasının Java kaynak kodları)
  |  |     |-- res (Android uygulamasının görünür ismi, icon vs.
  |  |     |     bilgilerinin tutulduğu dizin)
  |  |     |
  |  |     |-- AndroidManifest.xml (Uygulamanın Android için nasıl derleneceğine
  |  |                  hangi ayarlar ile çalışacağına, hangi izinlere
  |  |                  sahip olacağına vb. bilgilerin belirtildiği dizin)
  |  |
  |  |-- build.gradle (Android uygulamasının versiyon kodu, build versiyon ayarları
  |  |         imzalama kodları, kullanacağı paketlerin (ihtiyaç varsa) yapılandırma
  |  |         bilgileri vb. bilgilerin belirtildiği kaynak kısım)
  |  |...
  |  |...
  |
  ||-- build.gradle (Android projesinin (UYGULAMA DEĞİL) ana versiyon kodları
  |         ve kütüphanelerinin ayarlarının bulunduğu konum)
  |...
  |...
  |...


iOS


 ios
  |-- <project-name>
  |    |
  |    |-- Images.xcassets (iOS projesinde kullanılacak görsellerin yer aldığı dizindir.
  |    |          Uygulama iconları vb. ögeler bu dizinde yer alır)
  |    |     temizlenir. Bir nevi android compile cache'idir)
  |    |
  |    |-- AppDelegate.m (iOS projesinin ana derleme dosyasıdır)
  |    |
  |    |-- Info.plist (iOS projesinin nasıl derleneceği, hangi izinlere sahip olacağı,
  |    |        hangi değerlere kullanacağı gibi bilgilerin yer aldığı dosyadır)
  |    |
  |    |...
  |    |...
  |
  |-- Podfile (iOS tarafında kullanılacak 3rd paketlerin bilgisinin tutulduğu dosyadır.
  |      pod install komutu ile bu dosyada adreslenen paketler yüklenir)
  |...
  |...


Ana Proje


<project>
  |-- android
  |-- ios
  |-- node_modules (Projede kullanılan tüm JS paketlerinin kaynak kodlarının bulunduğu konumdur.
  |         package.json neyi adreslerse onu ve ona bağlı paketleri yükler.
  |         gitignore'da da eklidir. Bu yüzden ASLA ama ASLA git'e atılmaz. Eğer
  |         yüklenen herhangi bir pakette güncellemeye ihtiyaç varsa o paket forklanır,
  |         güncellenir ve o url package.json'a yazılır. Bu dizine dokunulmaz)
  |
  |-- eslintrc.js (ESlint ayarlarının yapıldığı dosyadır)
  |
  |-- index.js (Projenin hangi adresten başlatılacağının bilgisinin tutulduğu dosyadır)
  |
  |-- package.json (Projede kullanılacak paketlerinin versiyonlarının tutulduğu, bu proje
  |         dizinden çalıştırılacak scriptlerin belirtildiği vb. tüm bilglerin 
  |         tutulduğu JSON dosyasıdır)
  |...
  |...
  |...


Yararlı VSCode Eklentileri


Geliştirme sürecinde kolaylık sağlayabilecek eklentiler listesiBonus:


Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!