Focus mode

C# 101

Metot Tanımlama

Metot Nedir ?

Metotları programı küçük parçalara ayrıştırmak için kullanırız. Büyük bir işi tek bir metot içinde yazmak yerine küçük parçalara ayırarak yazmak daha doğru bir yaklaşımdır.

Bu bizi hem kod tekrarından kurtarır hem de daha okunabilir kod parçaları yazmamızı sağlar. Metotlar tek başlarına kullanılabilen yapılar değildir. Bir sınıf içerisinde yazılmalı ve ancak sınıfın nesnesi aracılığıyla erişilebilir olmalıdır. (Static sınıf metodlarına sinifAdi.metotIsmi şeklinde erişilebilir.)

Söz dizimi ise aşağıdaki gibidir:

	erişim_belirteci geri_donus_tipi metot_adi(argüman/parametre)
	{
		//komutlar;
	}


Yukarıda public erişim tipinde, integer geri dönüş tipine sahip, Topla isminde ve 2 tane integer tipinde parametre alan bir metot tanımı görüyoruz.

Metotlat içerisinde tanımlanan değişkenler sadece metot içerisinden erişilebilirler. Programından başından sonuna kadar yaşamazlar. Metottan çıkıldığından lifetime ı yani yaşam süresi sona erer.

Ref Kullanımı

Bir fonksiyona parametre aktarırken değer veya referans tipinde paramtere verebiliriz.

  • Değer tipleri metoda bit bit kopyalanır. Yani int bir değişkeni parametre olarak değer tipinde bir fonksiyona verdiğimizde; fonksiyon çalışırken bellekten integer bir değişkeni saklayabilecek kadar yer ayrılır ve gönderilen parametre orada saklanır Fonksiyon içerisinde parametre üzerinde değişiklik yapıldığında ana değişken değişmez. Sadece kopyası üzerinde değişiklik yapılmış olur. Fonksiyon sonlandığındaysa bellekten silinir. Yani yaşam süresi sona erer.

Değer Tiplerini şu şekildedir: int, long, float, double, decimal, char, bool, byte, short, struct, enum

  • Referans olarak bir atama yapıldığında ise fonksiyona ilgili değişkenin bellekteki adresi gönderilmiş gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla fonksiyon asıl değişken üzerinde değişiklik yapar. Fonksiyon içerisinde bir değişiklik yapıldığında çağırıldığı yerdeki değişken de değişikliğe uğramış olur. Yani değeri değişir. Bu nedenle ref anahtar kelimesini kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.

Ref Kullanımının Özellikleri:

  • Referans olarak iletilmek istenen değişkenin önüne "ref" yazılmalıdır.
  • ref olarak metoda verilen değişkenin mutlaka bir başlangıç değeri olmak zorundadır.

Örnek ref kullanımı ise şu şekildedir :

int x = 3;
int y = 4;
int sonuc = instance.ArttırVeTopla(ref x, ref y);

public int ArttırVeTopla (ref int x, ref int y)
{
    x+=1;
    y+=y;
    return (x+y);
}
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!