Focus mode

C# 101

Static Sınıf ve Üyeler

Static Sınıf ve Üyeler


Static Üyeler


Bir sınıfın static olamayan üyelerine nesneler aracılığıyla erişirken static olan metotlara ve özelliklere ise nesne oluşturmadan o sınıfın ismi aracılığıyla erişiriz.


class Ogrenci
{
  public static int OgrenciSayisi = 0;
  public string Isim;
  public string Soyisim;
  public Ogrenci()
  {
    OgrenciSayisi++;
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //Static sınıf üyesine erişim
    Console.WriteLine("Öğrenci sayısı: {0}",Ogrenci.OgrenciSayisi);

    //Static olmayan sinif üyesine erişim
    Ogrenci ogrenci1 = new Ogrenci();
    ogrenci1.Isim = "Deniz";
    ogrenci1.Soyisim = "Arda";
    
    Ogrenci ogrenci2 = new Ogrenci();
    ogrenci2.Isim = "Ayşe";
    ogrenci2.Soyisim = "Yılmaz";

    Console.WriteLine("Öğrenci Sayısı: {0}", Ogrenci.OgrenciSayisi);
  }
}


Yukarıda hem static hemde static olmayan sınıf üyesine sahip bir sınıf tanımı ve program içerisinden kullanımı görüyorsunuz. Static olmayan üyeler nesne bazında yaratılırken static sınıf üyeleri uygulama çalıştığı sürece kendilerine atanan veriyi tutarlar. Yani yukarıdaki örnek için konuşursak, "Isim" ve "Soyisim" her nesne yaratıldığında başlangıç değeri olarak null alır, ataması yapıldığındaysa nesne bazında değerini tutar. Ama "Ogrenci Sayısı" field'ı program boyunca nesne yaratıldıkça öğrenci sayısının değerini 1 arttırarak bu veriyi korur.


Yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz gibi bir özelliği static yapmak için geri dönüş tipi ya da veri tipinden önce erişim belirleyiciden sonra "static" anahtar kelimesini koymanız yeterlidir.


Normal metotlar gibi kurucu metotları da static olarak tanımlayabiliriz. Sınıfın static üyelerinin başlangıç değerlerini static kurucular aracılığıyla yapabiliriz. Parametre almazlar ve erişim belirleyicileri yoktur.


Static Sınıflar


Metotlar ve özellikler gibi sınıflar da static anahtar kelimesi ile oluşturulabilirler. Yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere normal sınıflar içerisinde static metotlar ve üyeler kullanabiliriz. Peki o halde neden sınıfları static yapma ihtiyacımız olsun? Buna okunabilirliği arttırmak için diyebiliriz.


Bir sınıfın tüm üyeleri static ise sınıfı da static yapmak kullanımı kolaylaştıran bir yaklaşım olur.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!