Focus mode

C# 101

Polymorphism ve Sealed Class

Polymorphism (Çok Biçimcilik)


Çok biçimcilik ile birlikte hayatımıza sanal yani virtual metotlar giriyor. Virtual metotlar ile nesne yönelimli programlama ilkesi olan polymorphism'i uygularız. Sanal metotlar kalıtım alınan yani miras veren sınıf içerisinde yazılan ve daha sonra alt sınıflarda yeniden yazılabilen metotlardır. Bunu da virtual ve override anahtar kelimeleri sağlar.


Virtual metot tanımı :


public virtual void UyaranlaraTepki(){
    Console.WriteLine("Canlılar uyaranlara tepki verir.");
}


Alt sınıf içerisinde override metot kullanımı:


public override void UyaranlaraTepki()
{
    base.UyaranlaraTepki(); // üst sınıftaki komutları çalıştırır.
    Console.WriteLine("Bitkiler güneşe tepki verir.");
}
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!