Focus mode

Frontend Web Geliştirme

Diğer HTML Etiketleri Hakkında

Diğer HTML Etiketleri Hakkında

HTML öğrenirken sıkça sorulan bir soru tüm etiketlerin öğrenilmesi gerekip gerekmediğidir. HTML güncel olarak 100’den fazla etiket içerir ancak bunların hepsini öğrenmek mümkün değildir. Günümüzde birçok HTML sayfası semantik elementler ve 10-12 adet semantik olmayan etiket ile oluşturulabilir.


Yukarıdaki tabloda yaygın kullanılan semantik olmayan etiketler ve görevleri verilmiştir. Bunlar dışında bir etikete ihtiyaç duyulduğunda istenen fonksiyona dair yapılacak araştırmayla ilgili etikete ulaşılabilir.

Emmet

HTML ve CSS etiketlerinde kullanım kolaylığı sağlaması açısından Emmet oldukça faydalı bir eklentidir. Kısaltılmış kod yapıları yardımıyla uzun kod blokları oluşturmayı sağlar.

Asıl koda dönüşmeden önceki Emmet yapısı:

<!doctype html>
<html lang ="en">
<head>
 <title>Demo</title>
</head>
<body>
 ul#nav>li.item$*4>a{Item $}
</body>
</html>

Emmet sonrası kodun tam formu:

<!doctype html>
<html lang ="en">
<head>
 <title>Demo</title>
</head>
<body>
 <ul id="nav>
  <li class="item1"><a href="">Item 1</a></li>
  <li class="item2"><a href="">Item 2</a></li>
  <li class="item3"><a href="">Item 3</a></li>
  <li class="item4"><a href="">Item 4</a></li>
	</ul>
</body>
</html>

Kaynaklar

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!