Focus mode

Frontend Web Geliştirme

Görsellerle Çalışmak

Görsellerle Çalışmak

Merhaba arkadaşlar bu yazıda HTML belgesine resim ekleme , bu resimlerle çalışma konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle HTML sayfasına resim eklemek için <img> tagi kullanılır.

src=""Kullanımı

Kod bloğundaki src="" özelliğine resmin URL ya da dosya adresi belirtilerek resim HTML sayfasına çağırılır. (Resmi webden çağırmak için resmin URL'ini src=”…” parametesine eklemek yeterlidir.)

<img src="ornek.jpg"/>

Yukarıdaki örnekte resim HTML dosyasıyla aynı dizinde(klasörde) olduğu için direkt adını ve uzantısını yazmak yeterlidir. Burada img uzantısına dikkat etmek önemli, HTML dosyaları nasıl .html ile bitiyorsa tüm resim dosyalarının sonu da .xbm, .gif, .png veya .jpg ile veya başka bir resim formatıyla bitmelidir.

Yaygın Image Formatları


Diyelim ki projenin içerisinde bir dizin oluşturdunuz (images) ve resminizi bu dizine eklediniz. Bu defa çağırmak için öncelikle images dizinine gitmek gerekiyor.

<img src="images/ornek.jpg"/> 

Ya da resim bir üst dizinde kalıyor olabilir. Bu durumda bir üst dizine çıkıp images dizinini bulup resmi çağırmak gerekiyor. (Üst dizine çıkmak için ../ kullanırız.)

<img src="../images/ornek.jpg"/>

Bu şekilde istediğiniz kadar üst dizine çıkabilirsiniz.

<img src="../../images/ornek.jpg"/>

alt=""Kullanımı

Alt textlerin temel amacı, görüntüleri göremeyen kullanıcılar için metinler sunmaktır. Kullanıcı resmi görüntüleyemez ise (Yavaş bağlantı, src özelliğinde hata vb.) alt özelliği görüntü için alternatif bilgilendirici bir metin içerir.

<img src="../images/kedi.jpg" alt="Yavru Kedi"/>

title=""Kullanımı

Title özelliği kullanıcıyı bilgilendirme amacı taşır. Cursor(mause imleci) ile resmin üzerine gelince bu özelliğe verilen text mesajı görünür. Ek açıklama gerektirecek resimlerde kullanabiliriz. Bilgilendirme amacı taşır.

<img src="../images/kedi.jpg" title="image"/>	

NOT: Title ve Alt parametreleri SEO açısından önem taşımaktadır.

width ve heightKullanımı

Resme istenen ölçüleri vermek için width ve height özellikleri kullanılır.

Width yatay genişlik, Height ise dikey uzunluk için kullanılır.

Width ve Height özellikleri tanımlanmadığı zaman resim sayfada gerçek ölçüleri ile görünür. Bu ölçülerden yanlızca birine değer verildiğinde resim oranları korunarak belirlenen ölçüde görünür. Her iki özelliğe de değer verildiğinde resim oranları yeni verilen ölçülerde olduğu gibi görünür. Bu kullanım resim ölçüleri ile uyumlu olmadığı zaman resimde oransal bozukluklar oluşur.

<img src="resim.jpg" width="300" />
<img src="resim.jpg" height="400" />
<img src="resim.jpg" width="300" height="600" />
<img src="resim.jpg" height="100%" />

Buradan örneği inceleyebilirsiniz.

borderKullanımı

Resmi belirtilen kalınlıkta çerçeve içine alır. Daha gelişmiş CSS border özelliği bunun yerine kullanılabilir.

Aşağıda border örneği: Resme 3 pixel kalınlıkta border verir.

<img src="resim.jpg" border="3" />

alignKullanımı

Web sayfasında resmin gözükeceği pozisyonu belirlemede align özelliği kullanılır. Bu özelliğe verilebilecek değerler şunlardır: left, right. Resmin sağa veya sola yaslı çıkmasını sağlar.

<img src="resim.jpg" align="right" />

Resme Link Vermek

Resme link vermek için imgtag'i a taginin içerisinde kullanılır. Yönlendirilmek istenen yerin URL'i a taginin href özelliğine yazılır. Resim ise a taginin açıklama kısmına eklenir.

<a href="default.asp">
 <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>

Buradan örneği inceleyebilirsiniz.

map ve area

Resimlerinize hyperlink atamanız durumunda resmin tüm alanı link alanı haline dönüşecektir. Resmin herhangi bir yerine tıklanılması durumunda resim sizi tanımlanan bağlantıya gönderecektir. <img> etiketleri için kullanılan <map> ve <area> etiketleri ile resmin içindeki koordinatlarla belirlediğimiz bir alanı sadece link haline getirebiliriz. Eklediğimiz <area> etiketi kadar belirlenen alanı bir resim üzerinden birçok bağlantıya link verebiliriz.

Örneğin Instagram'da bazı satıcılarda gördüğünüz bir insan fotoğraf üzerinde pantolon ve ayakkabının ürün linklerini ayrı ayrı vermek isterseniz kullanabilirsiniz.

<html>
<body>
<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">

<map name="workmap">
 <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
 <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">
 <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Cup of coffee" href="coffee.htm">
</map>
</body>
</html>

Buradan inceleyebilirsiniz.

onload Event'i Kullanımı

Bu olay resim yüklenmesi tamamlandığında çalışacak fonksiyonu belirler. Herhangi bir nedenle resim yüklenemezse ya da belirtilen adreste resim yoksa fonksiyon çalışmaz. Aşağıdaki örnekte resim yüklenmesi tamamlandığında resimYuklendi() fonksiyonu çalışacak ve ekrana Resim Yüklendi. uyarısı JavaScript tarafından bastırılacak. Bu konuyu ileride çok daha detaylı göreceğiz.

<html>
  <body>
    <img src="resim.jpg" onload="resimYuklendi()" />
  </body>
  
  <script>
    function resimYuklendi(){
      alert("Resim yüklendi.");
    }
  </script>
</html>

picture Elementi ile Kullanım

HTML5 ile gelen picture elementi web sayfamızda responsive imageler kullanmamız konusunda büyük kolaylıklar sağlıyor. Bir tane img ve birden fazla source içerebilir. picture tagi ekran boyutlarına göre birden çok source kulllanmamızı sağlar bu sayede ekran boyutu değiştikçe farklı image'leri kullanabilirsiniz.

Örnek: Burada ekran genişliğinin 800 pikselden küçük olduğu durumlarda başka diğer koşullarda ise başka bir görsel kullanılacak.

<picture>
  <source srcset="https://cdn.sanity.io/images/9kdepi1d/production/65c832d202a503b15d99e628f4313782f3ef50db-300x62.png" media="(min-width: 800px)">
  
  <img src="/media/cc0-images/painted-hand-298-332.jpg" alt="" />
</picture>

Tarayıcı, her bir source öğesini inceleyip eşleşme sağlar. Eşleşme bulunamazsa veya tarayıcı <picture> öğesini desteklemiyorsa, <img> öğesinin src URL'si seçilir. Seçilen görüntü daha sonra <img> öğesinin kapladığı alanda sunulur.

Buradan ekran boyutunuzu değiştirerek inceleyebilirsiniz.

Aşağıda codepen kullanarak deneyimle!

Kaynaklar:


Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!