Focus mode

Frontend Web Geliştirme

HTML Etiketlerine Ekstra Özellikler Eklemek

Etiketlerine Ekstra Özellikler Eklemek

Bu ek özellikler Türkçe kaynaklarda HTML etiketlerinin nitelikleri, özellikleri veya öznitelikleri diye geçmektedir.

Özellikleri:

  1. Tüm HTML elementleri nitelik alabilirler.
  2. Her zaman başlangıç elemanının içine yazılır.
<a href =""></a>
  1. Bu nitelikler, etiketler konusunda ekstra özellik bilgisi sağlar.
  2. Kelimeler arasında tire işareti koyarak(html-etiketi) veya camel case(htmlEtiketi) şeklinde kullanılabilir. HTML'de genellikle -(tire) kullanılır.
  3. class veya id gibi özniteliklerin ismi belirlerken Türkçe karakter tercih edilmemelidir. (ş,ç,ö,ü,ğ,büyük İ ve küçük ı)
  4. Kullanabilmek için özniteliği yazdıktan sonra ="" kullanılıp istediğimiz özelliği tırnakların içine yazılmalıdır..

İngilizce bir kaynakta aramak istiyorsanız "HTML attributes" diye aratmak gerekir.

Videodaki Bilgilerin Özeti:

<img src ="" alt = "">

HTML dosyasına bir resim eklemek istersek img etiketini kullanırız. img, İngilizcedeki image(resim) kelimesinin kısaltmasıdır. Bu etiketin yanında ise src ve alt özniteliklerini ekleyebiliriz. src (source = kaynak) ekleyeceğimiz resmi nereden alacağını belirttiğimiz yerdir. alt (alernative = alternatif) ise eğer bir nedenden resim görüntülenemez ise resme alternatif olarak ne yazması gerektiğidir.

<a href =""></a>

Eğer bir bağlantının URL sini vermek istiyorsak <a> (anchor) etiketini kullanırız. href teki iki tırnağın arası URL'yi girdiğimiz yerdir.

Her etikete id ve class özniteliklerini ekleyebiliriz.

<img src ="" alt = "" id ="">

<img src ="" alt = "" class ="" id ="">

<a href ="" id="" class ="" data-id ="" ></a>

id (identity = kimlik)

id kullanılan etiketin kimliğini belirtir. Biriciktir*(unique)* yani dökümanın içindeki bir etikete yalnızca bir kez o id ismi verilebilir.

<a href ="https://www.facebook.com/" id ="facebook-URL" ><a>

Buradaki id yi kullanarak direkt olarak bu HTML etiketine ulaşabiliriz.

Not: id biricik olduğu için istisna olarak id = facebook-URL şeklinde yazarak tırnak işareti kullanmayabiliriz.

class (sınıf)

class, HTML etkietinin hangi sınıfta olduğunu belirmemizi sağlar. Aynı sınıf adını birden fazla HTML etiketine verebiliriz.

<img src ="" class ="documents">
<a href ="" class ="documents" ></a>

Burada görüldüğü gibi iki HTML etiketi de(img ve a) documents sınıfında bulunmaktadır. Daha sonrasında aynı sınıfta bulunan bu iki etikete CSS ile aynı anda değişiklik yapılabilir.

Kaynaklar:

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!