Focus mode

C# 101

Tanımlama, Erişim ve Döngülerle Dizi Kullanımı

Dizi Nedir, Dizi Tanımlama, Dizilere Erişim ve Döngülerle Kullanımı

Aynı tipteki verileri bellekte yan yana saklamak istediğimizde dizilerden faydalanırız. Değişkenler kullanılarak karmaşık şekilde çözülebilecek problemler diziler yardımıyla çok daha kolay bir şekilde çözülebilir.

Dizi index'i 0'dan başlar. Yani 5 elemanlı bir dizinin ilk elemanı 0. indexte sonuncu elemanı 4. indextedir.

int[] sayilar = new int[10];
sayilar[2] = 12;

Yukarıda örnek bir dizi tanımlaması görüyoruz. Integer tipinde veri tutan 10 elemanlı bir dizi tanımladık. Ve dizinin 3. elemanına yani 2. indexine 12 değerini atadık.

string[] renkler = {"Mavi","Kırmızı","Sarı","Yeşil"};

Dizilerin elemanlarını dizi tanımı yapılırken verebiliriz. Yukarıdaki örnekte göreceğiniz üzere string tipinde bir dizi tanımladık. Ve elemanları bize bunun 4 elemanlı bir dizi olduğunu söylüyor.

Dizi tanımlandığı anda eleman sayısı belirlenmek zorunda değildir. Önce tanımı yapıp daha sonradan eleman sayısı da atanabilir. Ama bir dizinin büyüklüğü yani bellekte ne kadar yer kaplayacağı dizi kullanılmadan önce mutlaka belirlenmelidir.

int[] dizi;
dizi = new int[4];

Yukarıdaki örnekte önce integer tipinde "dizi" adında bir dizi tanımı yaptık. Alt satırda da bu dizinin 4 elemanlı bir dizi olacağını söyledik.

Dizilere Erişim

Aşağıdaki örnekte de görebileceğiniz gibi dizilere index numaraları ile erişilebilir.

string[] renkler = {"Mavi","Kırmızı","Sarı","Yeşil"};
string renk = renkler[1]; // Kırmızı rengi getirir.

Döngülerle Dizi Kullanımı

int[] sayiDizisi = new int[20];
int toplam = 0;
for (int i = 0; i < sayiDizisi.Length; i++)
  {
    Console.Write("Lütfen {0}. sayıyı girin:", i+1);
    sayiDizisi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    toplam += sayiDizisi[i];
  }
double ortalama = toplam / 20;
Console.WriteLine("Sayıların ortalaması: " + ortalama);
Console.ReadLine();

Yukarıdaki örnekte bir for döngüsü içerisinde dizi kullanımını görüyoruz. Öncelikle 20 elemanlı bir dizi tanımladık. Ve bu 20 elemanın değerlerini kullanıcıdan console aracılığıyla aldık. For döngüsü kullanmasaydık 20 defa Console.ReadLine() yazmamız gerekiyordu. Bunun yerine döngülerin ve dizilerin gücünü birleştirerek sadece bir kaç satırda, okunabilir bir kod ile problemimizi çözdük.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Project

HackerRank Challenge

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!