Focus mode

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Bilgilerin Bilgisayarda İfadesi

Bilgi bilgisayar tarafından nasıl ifade edilir ?

Şöyle düşünelim, bir insan kendini ifade etmek istediğinde native (ana) bir dil kullanıyor öyle değil mi? Bilgisayar da bilgiyi (Resim, ses, yazı vb) ifade etmek ve döngüyü sağlamak için bit (0 ve 1)' den oluşan ikili sayıları (Binary Numbers) kullanıyor.

İkili sayılarda bulunan 1 ve 0 rakamları (bit), bilgisayarın elektrik iletimi için kullandığı transistörlerin açık veya kapalı olma durumunu gösteriyor. Transistörlerde iki tane komut vardır, 0 (kapat) ve 1 (aç).

Bilgisayar

Konuyu pekiştirmek için bir örnekle açıklayalım. C#, Java gibi dillerde kullandığımız platformlar aracılığıyla yazdığımız kod ilk olarak derlenir ve makine koduna (0 ve 1'li sayılara) dönüştürülür. Bilgisayar okur ve çıktı verir.

Peki bu derleme nedir ve nasıl olur? Hemencecik anlatalım. Örneğin, bir dilde (örnek Java üzerinden olacak) yazdığınız kod Java'nın hali hazırda sahip olduğu Java Compiler ile derlenerek .class uzantılı dosyayı oluşturur. Haa dikkat, bu format prensesimiz olan sadece JVM (JAVA VİRTUAL MACHİNE)'ye özeldir. İşlemcimiz bu aşamada okuyamadığından işleyemez. JVM (JAVA VİRTUAL MACHİNE) .class uzantılı bytecode'u satır satır işleyerek makine koduna dönüştürür ve çalıştırır.

Özetle, Javada yazılan kod önce bytecode'a çevrilir, daha sonrasında üzerinde çalıştığı makinenin içerisindeki yalın dile (makine koduna) yorumlanarak çalıştırılır.

Java derleme

Sonuç olarak bilgisayarlar kendilerini 0 ve 1 sayıları aracılığıyla ifade eder. Bilgisayar üzerindeki her şey 1 ve 0'lardan oluşur.

Bytecode -> Java derleyicisinin Java ile yazılmış kodların makine dili yerine kendine has oluşturduğu Binary (0 ve 1) dosyasıdır.

JVM -> Java Bytecode formatına derlenmiş programların çalışmasını sağlayan bir sistemdir.


Kaynaklar

  1. BİL-110
  2. Medium- Java Derleme
  3. Java - Bytecode
  4. Wikipedia - Machine Code
  5. Wiki of Computer Science
  6. JVM

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!