Focus mode

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Stack

Stack

  • Stack, LIFO (Last in First out) (En son giren en önce çıkar) mantığına dayanan, elemanlar topluluğundan oluşan bir yapıdır. Gelin hemen örneğimize geçelim. Taşınırken topladığınız koli kutusu düşünün. İçerisinde kitaplar var ve en, boy olarak koliye tam olarak koyuluyor. Mantıken kolinin altı kapalı ve üst üste koymanız gerekmektedir. Yeni taşındığınız yerde çıkartırken en üstekinden başlarsınız. İşte stack (Yığın) da aynı mantıkta çalışıyor.
  • Yığınlara eleman eklerken veya çıkartırken bazı methodlar uygulanır. Bunlardan biri push, diğeri ise pop. Push, yığının üzerine eleman eklemek için kullanılır (Koliye kitap koymak). Pop ise, yığından eleman çıkarmak için kullanılır.

stack-figure


Kaynaklar

  1. stack-kod-örneği
  2. stack-detaylı-anlatım
  3. stack-short-defition
  4. stack-defition-with-code

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!