Focus mode

Veri Yapıları ve Algoritmalar

RAM Modeli

Ram Modeli

Bir algoritmayı farklı cihazlarda denemek bize pek fazla bir sonuç çıkarmıyordu. Çünkü kaynaklar değişebiliyordu. Bu probleme genel bir çözüm getirebilmek için hayalî bir cihaz düşünelim. Bu cihaz üzerinde bütün algoritmaları çalıştırdıktan sonra bize bir sonuç veriyor.

Bu hayalî cihaza RAM (Random Access Machine) diyoruz. Ram, algoritmalar arasındaki farkları belirlemek için kullanacağımız bir araç olacak.

Her işlemin birim zamanı var. Döngüler, kaç defa işlem yapıyorsa, (işlem sayısı * kaç kere tekrar edeceği) kadar birim zaman alır. Toplama, Çıkarma, and, or gibi aritmetik işlemler, 1 birim zaman alır.

Kaynaklar

ram-random-access-machine

ram-model

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!