Focus mode

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Hash Function

Hash Function

Hash Function (Karma Fonksiyonu), karma fonksiyonu olabilmesi için bazı temel şartlar vardır.Bunlar;

  1. Gönderdiğimiz anahtarlar (keys) farklı olmasına rağmen bize aynı sonuçları veriyorsa bu bir hash function değildir.
  2. Fonksiyona gönderilen anahtarlar aynı fakat sonuç farklı ise hash function değildir.
  3. Hash Table için kullanılan dizinin boyutu verilen sonuçların sayısı kadar olmalı.

Kaynaklar

hash-fonksiyonu

hash-function

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!