Focus mode

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Quick Sort

Quick Sort

Hızlı sıralama günümüzde çok yaygın olarak kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. N tane sayıyı average case e göre big-o nlogn, worst case e göre big-o n^2 karmaşıklığı ile sıralanır.

QuickSort


  • İlk olarak bir pivot belirler bu pivota göre pivottan küçük ve eşitler sol kısmına, pivottan büyük ve eşitler sağ kısmına yazılır. Parçalanmış kısımlar yeni bir pivot belirlenerek parça pinçik edilir.


Kaynaklar

  1. quick-sort-nedir
  2. quick-sort

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!