Focus mode

JavaScript

Break ve Continue Kullanımı

Break ve Continue Kullanımı

Break ve continue döngülerde sıklıkla kullandığımız önem arz eden ifadelerimizdendir. Döngüye müdahale etmemizi ve akışı kontrol etmemizi sağlarlar.

Break:

break ifadesi içinde bulunduğu döngüyü sonlandırmak diğer bir deyişle döngüden çıkılması hizmetini sunar. Bu hususta öneminin yeniden vurgulanması gereken nokta "break" ifadesinin sadece kendine en yakın yani içinde bulunduğu döngü içerisinde geçerli oluşudur.----> İç içe döngüler örneğinde daha net anlaşılacaktır.

Etiketli Break:

Etiketli break ifadeleri ise başına konulduğu döngü sistemini sonlandırır.

Continue :

Continue ifadesi ise bulunduğu döngü içinde o anki çalışacak olan devir işlemini pas geçerek bir sonraki devir işlemini başlatır. Yine burada da vurgulanması gereken nokta "continue" ifadesinin sadece kendine en yakın yani içerisinde bulunduğu döngü içinde geçerli oluşudur.

Etiketli Continue:

Etiketli continue ifadeleri ise başına konulduğu döngü sistemini etkiler.

// 1-) breakin basit örnek
// normalde 1 den 10 a kadar yazdırması gerekirken 5 te break ile karşılaşıldığı
//için dögüden çıkıldı hemen orda döngü sonlandırıldı
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
 if (i == 5) {
   break;
 }
 console.log("i:" + i);
}
console.log("Döngüden çıkıldı");

//2-) continuein basit örnek
// 1 den 10 a kadar yazıldı fakat 5 te continue ile karşılaşıldığı için o anki
//işlem olan 5 sayısı  pas geçilerek direk 6 ya geçildi
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
 if (i == 5) {
   continue;
 }
 console.log("i:" + i);
}
console.log("Döngüden çıkıldı");


//İç içe döngü örneği
//  iç döngü de 3 değerinde break ifadesi çalışır ve o anda iç döngüden çıkılır yani
//iç döngü sonlanır.Fakat dış döngünün işleyişi aynen devam eder
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
 console.log("dış döngü: " + i);
 for (var j = 0; j <= 5; j++) {
   if (j == 3) {
     break;
   }
   console.log("iç döngü" + j);
 }
}

//Etiketli break Örneği
//etiketli break ifadesi her ne kadar iç döngü içerisinde olsa dahi
//etiketin başına konulduğu döngü için etki eder.
//Böylece daha geniş çaplı bir dögüden çıkılmış oldu.
cikis_etiketi: for (var i = 0; i <= 5; i++) {
 for (var j = 0; j <= 50; j++) {
   if (j == 9) {
     break cikis_etiketi;
   }
   console.log("iç döngüden j :" + j);
 }
}

//Etiketli Continue Örneği

gec_etiketi: for (var i = 0; i <=5; i++) {
 for (var j = 0; j <= 4; j++) {
   if (j == 2) {
     continue gec_etiketi;
   }
   console.log("iç döngüden j :" + j);
 }
}

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!