Focus mode

JavaScript

ForEach ile Array içerisindeki Öğelerin Çağrılması

JavaScript'de forEach Nasıl Kullanılır?

JavaScript'te forEach , döngü oluşturmamızı ve bu döngüyü sırayla çalıştırmamızı sağlayan bir array metodudur.

forEach fonksiyonu item, index, array olmak üzere 3 parametre alabilir.

arr.forEach(function(value, index, array) {
  // index ve array kullanmak opsiyoneldir
}

Konuyu daha iyi anlamak için her parametrenin aldığı değeri gösteren bir örnek yapalım.

const animals = ["cat" , "dog" , "bird", "horse"];
  
animals.forEach((value , index , array) => {
  console.log('value: ', value );
  console.log('value parametresinin aldığı index :', index );
  console.log('array:' , array );
});

Aynı fonksiyonu her zaman kullanmak zorunda olduğumuz index parametresiyle yazalım.

const animals = ["cat" , "dog" , "bird", "horse"];
animals.forEach( animal => console.log( animal ) );
//Arrow function gosterimi(ES6)

Şimdi de forEach kullanarak yeni bir array oluşturabileceğimiz bir fonksiyon yazalım.

const numbers = [4, 11, 9];
const newArray = [];

numbers.forEach(function(numbers){
  newArray.push(numbers*3);
});
console.log(newArray);

// output = [12, 33, 27]

Numbers array'ini kullanarak her elemanının iki fazlasına sahip olan başka bir array oluşturunuz.

 const numbers = [12, 24, 36]; 

 numbers.forEach(() => {
     //...
 })


Kaynaklar

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!