Focus mode

JavaScript

ForEach ile Array içerisindeki Öğelerin Çağrılması

JavaScript'de forEach Nasıl Kullanılır?

JavaScript'te forEach , döngü oluşturmamızı ve bu döngüyü sırayla çalıştırmamızı sağlayan bir array metodudur.

forEach fonksiyonu item, index, array olmak üzere 3 parametre alabilir.

arr.forEach(function(value, index, array) {
  // index ve array kullanmak opsiyoneldir
}

Konuyu daha iyi anlamak için her parametrenin aldığı değeri gösteren bir örnek yapalım.

const animals = ["cat" , "dog" , "bird", "horse"];
  
animals.forEach((value , index , array) => {
  console.log('value: ', value );
  console.log('value parametresinin aldığı index :', index );
  console.log('array:' , array );
});

Aynı fonksiyonu her zaman kullanmak zorunda olduğumuz index parametresiyle yazalım.

const animals = ["cat" , "dog" , "bird", "horse"];
animals.forEach( animal => console.log( animal ) );
//Arrow function gosterimi(ES6)

Şimdi de forEach kullanarak yeni bir array oluşturabileceğimiz bir fonksiyon yazalım.

const numbers = [4, 11, 9];
const newArray = [];

numbers.forEach(function(numbers){
  newArray.push(numbers*3);
});
console.log(newArray);

// output = [12, 33, 27]

Numbers array'ini kullanarak her elemanının iki fazlasına sahip olan başka bir array oluşturunuz.

 const numbers = [12, 24, 36]; 

 numbers.forEach(() => {
     //...
 })


Kaynaklar

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!