Focus mode

JavaScript

For Döngüsü Kullanımı

JavaScript for Döngüsü Kullanımı

Bir for döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece komutların çalıştırılmasını sağlar. Koşul sağlanmazsa döngü çalışmayı durdurur.

for (BaşlangıçAtaması; Koşulİfadesi; döngüSonundaÇalışacakİfade) {"Koşul sağlanıyorsa(true) çalışmasını istediğim komutlar."
}; 
"Koşul sağlanmazsa(false) döngüden çıkılır."

Yukarıda, basitçe bir for döngüsünün nasıl çalıştığını gördük.

Şimdi gerçek bir örnekle konunun pekişmesini sağlayalım.

for(var i = 1; i < 5; i++) {
  console.log(i);
};

Yukarıda ne olduğunu basitçe anlatayım.

İlk olarak değeri 1 olan i adında bir değişken tanımladık.

Daha sonra bu i değişkeninin 5 sayısından küçük olduğu sürece döngü içerisine girip çalışmasını istedik.

Son olarak eğer koşulu sağlıyor ise ++ ifadesini kullanarak değerinin birer birer artmasını istedim.

for(var i = 1; i < 5; i++) {
  console.log(i);
};
// 1, 2, 3, 4

Koşul sağlandığı sürece döngü çalışacak ve console.log(i) ifadesi ile bize her çalıştığında i sayısının güncel değerini verecek.

Konunun pekişmesi adına beraber bir kaç örnek yapalım;

Örnekler ve Ödevler

Örnek 1: 10'dan 0'a kadar olan sayıları geriye doğru olacak şekilde konsola yazdıralım.

for (var i = 10; i >= 0; i--) {
  console.log(i);
};
// 10, 9, 8, ... 2, 1, 0

Döngümüz 10 ve 0 arasındaki sayılara bakacağı için ilk değerimizi 10 verdik ve 0'dan küçük veya eşit olduğu sürece çalışsın dedik.

Sayımızın geriye doğru azalması gerektiği için -- ifadesini kullandık.

Ödev 1: 20 ile 40 arasındaki tüm sayıları konsola yazdırın.

Örnek 2: 0 ve 50 sayıları arasından çift olanları konsola yazdıralım.

for (var i = 0; i < 50; i++) {
  if (i % 2 == 0) {
    console.log(i);
  };
};
// 0, 2, 4, ... 44, 46, 48

Döngümüz 0 ve 50 arasındaki sayılara bakacağı için ilk değerimizi 1 verdik ve 50'den küçük olduğu sürece çalışsın dedik.

Daha sonra çift sayıları alabilmek için bir koşul ifadesi yazdık.

if (i % 2 == 0) ifadesi i sayısının 2'ye bölümünden kalanı 0 olanları console.log(i) ile al demektir.

Ödev 2: 0 ve 50 sayıları arasından tek olanları console'a yazdıralım.

HackerRank Challenge

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!