Focus mode

JavaScript

Koşul Yapısı Kullanımı (if / else)

Koşul Yapısı Kullanımı(If/Else)

C programlama dillerinden tutun da Java, Python gibi programlama dillerine kadar her programlama dillerinde kullanılan karar yapıları için If/Else kullanılır. Aynı durum JavaScript için de geçerlidir. JavaScript'te de şartların doğru olup olmadığını kontrol etmek için If/Else ifadeleri kullanılır.

If else yapısı içerisinde koşulun sağlandığı kodlar if içerisinde yer alırken, koşulun sağlanmadığı kodlar ise else içerisinde yer alır.

Eğer ilk koşul yanlışsa başka bir koşul belirtmek amacıyla else if kullanılır. If/Else kullanımı aşağıdaki gibidir:

if(kosul) {
  // Bu kod satırı çalışacaktır.
}

else {
  // Bu kod satırı çalışır.
}

Else kod blokları arasında tek satırlık bir kod yazılacaksa köşeli parantez { } kullanımına gerek yoktur.

if(kosul) {
  // Bu kod satırı çalışacaktır.
} 

else // tek satırlık kodu buraya yazabilirsin. 

If / Else koşulunun teoride çalışma prensibi bu şekildedir. Şimdi ise basitten başlayarak örneklerle teorik bilgileri pratiğe dökelim.

 1. Örnek İki sayıdan büyük olanı bulalım:
var x = 5;
var y = 7;

if(x > y) {
  console.log(x + " sayisi" + y + " sayısından büyüktür." );
}

else {
  console.log(y + " sayisi" + " " + x + " sayısından büyüktür.");
}

Bu örneği aşağıda codepen ile uygulayabilirsiniz.

2.Örnek: Vize ve final notları belli olan bir öğrencinin yıl sonunda dersten geçip geçmediğini hesaplayalım:

Şartlar:

 • Öğrencinin vize notunun %30'unu final notunun %70'ini alalım.
 • Vize ve final notunun toplamından doğan not ortalaması eğer 0-30 aralığındaysa KALDINIZ (FF) yazdıralım.
 • 31-49 aralığındaysa DC - KOŞULLU yazdıralım.
 • 50- 84 aralığındaysa CC - GEÇTİNİZ! yazdıralım.
 • 85-100 aralığındaysa Notunuz AA yazdıralım.
var ogrVizeNot = 45; // Bu kod satırını değiştiriniz. 

var ogrFinalNot = 60; // Bu kod satırını değiştiriniz. 

var ogrOrtalama = (ogrVizeNot * 0.3) + (ogrFinalNot * 0.7);

if(ogrOrtalama >= 0 && ogrOrtalama <= 30) {
 console.log("Not ortalamanız: " +ogrOrtalama + " KALDINIZ(FF).");
}

else if(ogrOrtalama >= 31 && ogrOrtalama <= 49) {
 console.log("Not ortalamnız: " +ogrOrtalama + " DC - KOŞULLU ");
}

else if(ogrOrtalama >= 50 && ogrOrtalama <= 84) {
 console.log("Not ortalamnız: " +ogrOrtalama + " CC - GEÇTİNİZ ");
}

else if(ogrOrtalama >= 85 && ogrOrtalama <= 100) {
 console.log("Not ortalamnız: " +ogrOrtalama + " AA - GEÇTİNİZ ");
}

Bu örneği aşağıda codepen ile uygulayabilirsiniz.

3.Örnek Tahmin Oyunu: Bilgisayar tarafından 10 'a kadar tutulmuş olan rastgele sayıyı bulalım:

var randomSayi = Math.floor(Math.random() * 10);
//Girdiğimiz sayıyı aklında tutması için prompt değişkene atanır
var tahmin = prompt("Bir sayı gir ve rastgele sayıyı bulmaya çalış!");
if (tahmin === randomSayi && tahmin != null) alert("Bildin!!!");
else if (tahmin == "") alert("Boş giriş yaptınız!");
else if (tahmin == null) alert("Giriş yapmaktan vazgeçtiniz!");
else {
 alert("Bir daha denee :(, Random sayi: " + randomSayi);
}

Bu örneği aşağıda codepen ile uygulayabilirsiniz. Sayıları promptyerine input ile almayı deneyin!

4.Örnek Verilen formüle göre vücut kitle indeksi hesaplayan ve hesapladığı değere göre yazı yazan bir program yazalım. Programda yazılmış kısımları okuyup eksik kısımları tamamlayın.

Fonksiyon parametreleri prompt ile kullanıcıdan alınmalı.

Formül: vki = kg/(m * m)

İstenilenler:

 1. Prompt ile kullanıcıdan bilgi almak
 2. Verilen formülü uygun yere yazmak
 3. Formülde metre cinsinden istendiği için diyalog kutucuğuna metre cinsinden örnek 1.66 yazarak kullanıcıya rehberlik etmek
//Kod satırını buraya ekleyiniz.
function vkiHesapla(weight, height) {
 var vki; //Bu kod satırını değiştiriniz
if(vki<18.5) return alert(`Vücut kitle indeksiniz: ${vki}, değerleriniz düşüktür`);
if(vki>= 18.5 && vki <= 24.9) return alert(`Vücut kitle indeksiniz: ${vki}, normal değerdesiniz`);
if(vki>= 25.0 && vki <= 29.9) return alert(`Vücut kitle indeksiniz: ${vki}, kilolusunuz`);
if(vki>= 30) return alert(`Vücut kitle indeksiniz: ${vki}, aşırı kilolusunuz`);
return alert("Girdiğiniz değerleri kontrol ediniz");
};
vkiHesapla(weight, height);

Aşağıda sizden istenilenleri codepen ile uygulayabilirsiniz!

HackerRank Challenge

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!