Focus mode

JavaScript

LocalStorage içerisine Farklı Türde Veriler Eklemek

LocalStorage İçine Farklı Türde Veriler Eklemek

let user = "kodluyoruz" 
localStorage.setItem('userInfo', user)

User objesini localStorage'da tutmak için setItem() fonksiyonu yukarıdaki gibi kullanılabilir. localStorage içindeki görüntüsü aşağıda verilmiştir. Ancak daha kompleks objeler için bu kod satırı yetersizdir.

user

let userStatus = {userName: 'kodluyoruz', isActive: true}
localStorage.setItem('user', userStatus)

Yukarıdaki komutun localStorage içerisindeki karşılığı aşağıdaki gibidir.

user-complex

Bunun sebebi localStorage içindeki bilgilerin key: value şeklinde, yalnızca string türünde değerler ile saklanmasıdır. İlk örnekteki user değişkeni userInfo bilgisine atanabilir ancak userStatus bir obje olduğundan yukarıdaki görseldeki sonuçla karşılaşırız. Bunu önlemek için userStatus objesini stringe çevirmek gereklidir.

let userStatus = {userName: 'kodluyoruz', isActive: true}
localStorage.setItem('user', JSON.stringify(userStatus))

user-complex

LocalStorage'den Veri Alma

LocalStorage'da değişkenler string olarak tutulduğundan, localStorage'tan user objesini almak istediğimizde userName ve isActive değerlerine erişemeyiz. Stringify işlemini geri almak için parse() metodu kullanılabilir.

user-complex

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!