Focus mode

JavaScript

Filter ile Array İçerisinde Sadece İstenilen Bilgilerin Yeni Listeye Eklenmesi

Filter Metodu

Bir Array metodu olan filter(), dizi elemanlarını döngüye alıp, istediğimiz koşula sahip olanlarla yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

const products = ["Mikrofon","Kablo","Telefon","Bilgisayar","Mouse","Klavye","Ekran"]

Yukarıda products dizisinden, harf sayısı 5'ten fazla olanları almak istiyorum.

const newProducts = products.filter(eleman => eleman.length > 5)
console.log(newProducts); //["Mikrofon", "Telefon", "Bilgisayar", "Klavye"]

Yukardaki örnekte harf sayısı 5'ten fazla olan elemanları filter() metodu ile filtreleyip, newProducts adında oluşturduğum yeni diziye atadım.

Pekiştirmek için bir örnek daha yapalım.

const users = [
	{fullName: "Mehmet Veli", isActive: false},
	{fullName: "Ali Duran", isActive: true},
  {fullName: "Ahmet Yılmaz", isActive: true},
  {fullName: "Oğuz Şahin", isActive: false},
]

Yukardaki users dizisindeki nesneler içerisinden isActive'i true olanları almak istiyorum.

const activeUsers = users.filter(user => user.isActive === true);
console.log(activeUsers.fullName); //(2)[{...},{...}] (Ali Duran, Ahmet Yılmaz)
//Üst satırdaki sonuç bize, elemanları nesne olan 2 elemanlı bir dizi olduğunu söylüyor.


Sorular:

const person = [{
 name: "Adem",
 age: 25,
 languages: ["JavaScript", "CSS"],
},
{
 name: "Oğuz",
 age: 33,
 languages: ["Java", "HTML"],
 }
];

Soru 1: Yukarıdaki diziyi kullanarak filter() metodu ile yaşı 30'dan büyük olan kişiyi getirin.

Soru 2: Yukarıdaki diziyi kullanarak filter() metodu ile JavaScript bilen kişiyi getirin.

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!