Focus mode

JavaScript

Karşılaştırma Operatörleri ve Mantıksal Operatörler

Karşılaştırma Operatörleri ve Mantıksal Operatörler

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, değişkenler veya değerler arasındaki eşitlik ve farkı bulmak için kullanılır. Bu iki değerin karşılaştırmasını yaparak true (doğru) veya false (yanlış) sonucu verir.

== Eşitse

var a = 10;
var b = "10";
console.log(a==b) "Ekranda çıkan sonuç = true"

a ve b değeri birbirine eşit olduğu için sonuç true olacaktır.

=== Hem değeri hem de türü eşitse

var a = 10;
var b = "10";
console.log(a===b) "Ekranda çıkan sonuç = false"

a ve b değeri arasında üç tane eşittir olmasından ötürü burada hem değerin hem de türün eşit olup olmadığı kontrol edilecektir. a ve b değişkenin değeri aynı olmasına karşın türleri farklı olduğu için sonuç false olacaktır.

!= Eşit değilse

var a = 10;
var b = "10";
console.log(a!=b)  "Ekranda çıkan sonuç = false"
console.log(a!==b) "Ekranda çıkan sonuç = true"

var c= "kodluyoruz"
var d= "javascript"
console.log(c!=d) "Ekranda çıkan sonuç = true"

a ve b değişkenimiz birbirine eşit değil ise sonucumuz true dönecektir. İlk logumuzda a'nın değeri ile b'nin değeri aynı olduğu için çıkan sonucumuz false olacaktır. İkinci logumuzda ise değerleri aynı olmasına karşın tür kontrolünün yapılıyor olmasından olmasından dolayı değerler eşit olmayacaktır ve true sonucumuz çıkacaktır. Üçüncü eşit değilse karşılaştırma operatöründe ise iki string ifade karşılaştırılmıştır ve içerdeki iki değer birbirinden farklı olduğu için true sonucu dönecektir.

< Küçükse

var a = 10;
var b = 10;
console.log(a<b) "Ekranda çıkan sonuç = false"

a'nın b'den küçük olması durumunda sonucumuz true olacaktır. Fakat yukarıdaki örnekte a değişkeni b'den küçük değildir ve sonucumuz false dönecektir.

<= Küçük veya eşitse

var a = 10;
var b = 10;
console.log(a<=b) "Ekranda çıkan sonuç = true"

a'nın b'den küçük olması veya eşit olması durumunda sonucumuz true olacaktır. a değişkeninin değeri ile b değişkeninin değeri eşit olmasından dolayı sonucumuz true dönecektir.

> Büyükse ve >= Büyük veya eşitse

var a = 20;
var b = 10;
console.log(a>b) "Ekranda çıkan sonuç = true"

var c = 20;
var d = 20;
console.log(c>=d) "Ekranda çıkan sonuç = true"

a değerimiz b değerimizden büyük olması durumunda true dönecektir. a ve b değişkenleri kıyaslandığında a'nın daha büyük olmasından dolayı true sonucunu aldık.

c değerimizin d'den büyük veya eşit olması durumunda true, olmaması durumunda ise false sonucu çıkacaktır. a değerimiz b ye eşit olduğu için sonucumuz true olmuştur.

Mantıksal Operatörler

JavaScript mantıksal operatörleri kullanarak karşılaştırma işlemini birden fazla koşula göre yapabiliriz. Birden fazla koşulu karşılaştırıp operatörün işlevine göre true (doğru) veya false (yanlış) sonucunu verir.

&& ve

var a = 10;
var b = "kodluyoruz";
console.log(a>11 && b=="kodluyoruz") "Ekranda çıkan sonuç = false"

a ve b değişkenimiz log'lanırken iki tane koşul yazılmıştır. Birincisi a'nın 11'den büyük olması ve b'nin kodluyoruz'a eşit olması ifadesidir. && (ve) mantıksal operatörümüz içeride bulunan iki koşulunda sağlanması durumda true sonucunu verecektir. Örneğimize baktığımızda b kodluyoruz'a eşit olmasına karşın a değerimiz 11'den büyük değildir ve sonucumuz false dönecektir.

|| veya

var a = 10;
var b = "kodluyoruz";
console.log(a>11 || b=="kodluyoruz") "Ekranda çıkan sonuç = true"

a ve b değişkenimiz log'lanırken iki tane koşul yazılmıştır. Birincisi a'nın 11'den büyük olması ve b'nin kodluyoruz'a eşit olması ifadesidir. || (veya) mantıksal operatörümüz içeride bulunan iki koşulundan birini sağlanması durumda true sonucunu verecektir. Örneğimize baktığımızda a değerinin 11'den büyük olmamasına rağmen b değeri kodluyoruz'a eşit olduğu için sonucumuz true dönecektir.

! değil

var a = 10;
var b = "kodluyoruz";
console.log(!(a>11 || b="kodluyoruz")) "Ekranda çıkan sonuç = false"

! (değil) mantıksal operatörümüz çalışma mantığı çıkan sonucumuzun tam tersini vermesidir. Yukarıda verdiğimiz örnek ! operatörü olmadan true sonucu döndürecektir fakat ! operatörümüz çıkan true sonucu terse çevirdiği için sonuç false dönecektir.


Kaynaklar

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!