Focus mode

JavaScript

Template Literals Kullanımı

Template Literals Kullanımı

Template Literals (önceki adıyla Template Strings), kod okunabilirliği ve yazım kolaylığı sağlayan ES6 ile gelmiş bir string yazma şeklidir.

Kullanım Şekli

"Eski string"

`Bu bir yeni string örneğidir.`

String ifade yazarken, " veya ' kullanırız. Template Literals ile JavaScript'te backtick (```) işareti kullanılmaya başlanmıştır.

Windows içinAlt Gr + ,

Mac içinoption + ,

Yaparak bu işareti kullanabilirsiniz.

Sağladığı Faydalar

 • Çok Satırlı Dize Yazımı:
//Eski kullanım:
let eskiString = "En sevdiğim yemekler:\nİskender\nMantı"

//Yeni kullanım:
let yeniString = `En sevdiğim yemekler:
İskender
Mantı`
 • İnterpolasyon:

İnterpolasyon, metin içerisinde değişken kullanmak anlamına gelir. Normal dizeler içerisine ifadeler gömmek için kullanılır.

let ad= `Aycan`;
let soyad= `Yerdelen`;

//Eski kullanım
console.log("Benim adım "+ad+" "+ soyad);

//Yeni kullanım
console.log(`Benim adım ${ad} ${soyad}`);

Örnek:

let a = 99;
let b= 999;

console.log(`${a} çarpı ${b} eşittir ${a*b}`);

//Çıktı: 
//99 çarpı 999 eşittir 98901

Aşağıda codepen ile deneyimleyebilirsiniz!

 • HTML Şablonları

Çok satırlı dizeleri kolaylıkla kullanmak ve dizelerimize içerik eklemek için de Template Literal’den faydalanabiliriz.

//Değişkenlerimizi tanımlayalım
const ad =`Aycan`
const soyad =`Yerdelen`
const gozRengi =`Kahverengi`
const yas =21

→ Eski kullanım, Template Literals kullanmadan:

const kisi = "<p>"+ad+"</p>"+
       "<p>"+soyad+"</p>"+
       "<p>"+gozRengi+"</p>"+
       "<p>"+yas+"</p>"

document.body.innerHTML = kisi;

Aşağıda codepen ile deneyimleyebilirsiniz!

→Yeni kullanım, Template Literals kullanarak:

const kisi = `
<p>${ad}</>
<p>${soyad}</>
<p>${gozRengi}</>
<p>${yas}</>
`;

document.body.innerHTML = kisi;

//Bu kullanım daha az karmaşık ve okunabilir.

Aşağıda codepen ile deneyimleyebilirsiniz!

Kısaca

Template Literals;

 • Kod okunabilirliğini kolaylaştırır,
 • Stringler içerisinde değişken yazma kolaylığını sağlar,
 • Şablon etiketlerini daha az karmaşık hale getirir.

Alıştırma

 • Aşağıdaki kod satırlarını Template Strings yazımına göre düzenleyiniz.
const kitap = {
 ad: "Fırtına",
 yazar: "Shakespeare",
 tarih: 1610
}
const bookTable =
   "<table border>"+
 "<tbody>"+
  "<tr>"+
   "<td>"+"Kitap"+"</td>"+
   "<td>"+kitap.ad+"</td>"+
  "</tr>"+
 "<tr>"+
   "<td>"+"Yazar"+"</td>"+
   "<td>"+kitap.yazar+"</td>"+
  "</tr>"+
   "<tr>"+
   "<td>"+"Tarih"+"</td>"+
   "<td>"+kitap.tarih+"</td>"+
  "</tr>"+
 " </tbody>"+
"</table>"
document.body.innerHTML = bookTable

Aşağıda codepen ile deneyimleyebilirsiniz!


Kaynaklar

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!