Focus mode

Node.js

Kategori Eklemek ve Silmek

Kategori Ekleme ve Silme


Bu çalışmamızda admin alanı içerisinde kategorileri eklemek ve silmek üzerine konuşacağız. Burada yine tablo yapısını kullanacağız kategorileri sıralamak için.


<table class="table">
 <thead>
  <tr>
  <th scope="col">ID#</th>
  <th scope="col">Name</th>
  <th scope="col">Add</th>
  <th scope="col">Delete</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
<% for (let i=0; i< categories.length; i++) { %>
  <tr>
  <th scope="row"><%=categories[i]._id %></th>
  <td><%=categories[i].name %></td>
  <td><button class="btn btn-lg btn-warning rounded-0 text-white" href="#"
   data-toggle="modal" data-target="#addCategory"><span>
    ADD</span></button></td>
  <td><a href="/categories/<%= categories[i]._id %>?_method=DELETE" 
   onclick="return confirm('ARE YOU SURE')"
   class="btn btn-danger rounded-0 text-white"><span>DELETE</span></a></td>
  </tr>
<% } %>
 </tbody>
</table>


Yukarıda da göreceğiniz üzere kategori silme ve ekleme işlemlerini yapmak için kategori ID bilgisine ihtiyacımız var. Kategori eklemek için:


try {
  const category = await Category.create(req.body);
  res.status(201).redirect('/users/dashboard');
 } catch (error) {
  res.status(400).json({
   status: 'fail',
   error,
  });
 }
};


Kategori silmek için:


exports.deleteCategory = async (req, res) => {
 try {  

  await Category.findByIdAndRemove(req.params.id)
  res.status(200).redirect('/users/dashboard');

 } catch (error) {
  res.status(400).json({
   status: 'fail',
   error,
  });
 }
};


Template dosyasında yapılan değişiklikleri aşağıdaki GitHUB linkerinde bulabilirsiniz.Proje GitHub


Çalışma Özel GitHub

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!