Focus mode

Node.js

Tekil Kurs Sayfası ve Slugify

Tekil Kurs Sayfası ve Slugify


Tekil Kurs Sayfası


SmartEdu projemizde kursları listeledik, bu çalışmamızda ise her kursun kendisine ait olan tekil kurs sayfalarını oluşturacağız. Bunun için öncelikle ilgili controller fonksiyonu olan getCourse fonksiyonunu yazıyoruz. Burada çalışmamızda da dikkat ettiğimiz gibi tekil kursu öncesinde _id ile sonrasında ise slug ile yakalamış olduk.


exports.getCourse = async (req, res) => {
 try {
  const course = await Course.findOne({slug: req.params.slug})

  res.status(200).render('course', {
   course,
   page_name: 'courses',
  });
 } catch (error) {
  res.status(400).json({
   status: 'fail',
   error,
  });
 }
};


İlgili controller fonksiyonunu yazdıktan sonra ilgili yönlendirmeyi yapalım.


router.route('/:slug').get(courseController.getCourse);


Bundan sonrasında yapmamız gereken ise istediğimiz teplate dosyasına verileri yazmak.


Slugify


Tekil kurs sayfalarını _id parametersi ile çağırdığımızda bu ID url de 6095037e031db830c0a724ee benzer _id parametresinin görünmesine neden olur. Bunun yerinde daha anlamlı olan bir slug ifadesinin bulunmasını isteriz. Bunun için slugify paketinden faydalanacağız. İndirelim paket


npm i slugify


Bu paketi Course.js model dosyasına çağıralım: const slugify = require('slugify');


Sırada ise modelimizdeki hangi alandan slug oluşturacağız, onu belirtmemiz gerekir. Biz kendi çalışmamızda name alanından oluşturacağız.


CourseSchema.pre('validate', function(next){
 this.slug = slugify(this.name, {
  lower:true,
  strict:true
 })
 next();
})


Proje GitHub


Çalışma Özel GitHub


Daha Fazlası İçin


Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!