Focus mode

Node.js

Node.js REPL Ortamı

Node.js REPL Ortamı


Nasıl ki Windows işletim sistemimizin terminal ekranı "Komut Sistemi" ise benzer şekilde Node.js Javascript çalışma ortamının da bir terminal ekranı vardır ve Node REPL olarak adlandırılır. REPL, Read - Eval - Print - Loop kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve bizlere Node.js Javascript çalışma ortamında Javascript kodlarını çalıştırabileceğimiz bir komut satırı ortamı sunar.


Node.js REPL


REPL ortamını başlatmak için node komutunu terminal ekranına yazmak yeterli olacaktır.


$ node
>


REPL Node.js Javascript çalışma ortamına ait bir terminal ise doğal olarak Javascript ifadelerini kolaylıkla çalıştırabiliriz. Biraz Matematik ile başlayalım.


$ node
> 2 + 5
7
> 7 - ( 3 * 2 ) + 1
2
>


Tabii ki değişkenler oluşturup, bu değişkenler ile ilgili işlemler yapabiliriz ve console.log() çıktısı alabiliriz.


$ node
> const x = 5
undefined
>  const y = 10
undefined
> x + y
15
> console.log("Merhaba")
Merhaba
undefined


Fonksiyon, Class oluşturmak, Classlardan nesneler türetmek gibi tüm klasik Javascript işlemlerini yapabiliriz.

Aşağıda önemli REPL komutlarını ve işlevlerini bulabilirsiniz:


REPL Komutları - Açıklamaları

help - Tüm komutları listeler.

break - Çok satırlı ifadeden çıkar.

ctrl + c - Çalışan komutu durdurur.

ctrl + d - REPL ortamını sonlandırır.

save dosya_adi - REPL ortamındaki kodları dosyaya kaydeder.

load dosya_adi - Dosyadaki kodları REPL ortamına alır.Daha Fazlası İçin


Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!