Focus mode

Node.js

PCAT Projesi Çalışma Ortamı

PCAT Projesi Çalışma Ortamı


PCAT projemiz için gerekli çalışma ortamını oluşturacağız. Öncelikli olarak Github hesabımızda yeni bir repository oluşturuyoruz. Uygun bir repository ismi belirledikten sonra README dosyası oluşturmadan yeni bir repository oluşturacağız. Ben burada repo ismi olarak PCAT kullandım. Şimdi ise kendi bilgisayayarımızda yine PCAT isminde isteiğim yerde bir çalışma klasörü oluşturuyorum. Komut satırından çalışma klasörünün içerisine geliyorum ve aşağıdaki git kodları yardımıyla önce kendi bilgisayarımda git reposu oluşturup bunu az önce Github tarafında oluşturduğum uzak repo ile bağlayacağım.


echo "# test" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/githubhesabınız/PCAT.git // buraya kendi github hesabını yazacaksınız.
git push -u origin main


Böylelikle repomuzu oluşturmuş hatta ilk commit işlemimizi de yapmış olduk. Kod yazımımızın daha iyi görünmesi için VSCode tarafında eklenti olarak Prettier - Code formatter kullanacağız. Eklentiyi indirdikten sonra kullanabilmek için npm modülünü de indirmemiz gerekiyor. Ancak npm paketi indirmemiz için yapmamız gereken nedir? Projemizin package.json dosyasını oluşturmak. npm init ile package.json dosyamızı gerekli bilgilerle dolduruyoruz. Sonrasında


npm install prettier -D --save-exact


komutunu kullanarak prettier modülünü de indirelim. Benim kullanacağım .prettierrc konfigürasyonları aşağıdaki gibidir, sizler de kendi tercihlerinize göre veya aynısı oluşturabilirsiniz.


{
  "tabWidth": 2,
  "useTabs": false,
  "semi":true,
  "singleQuote": true,
  "trailingComma": "es5"
}


Son olarak Node.js projesiyle ilgili .gitignore dosyası oluşturacağız. Bunun için https://www.toptal.com/developers/gitignore/api/node adresindeki içeriği .gitignore dosyası oluşturarak oraya kopyalıyoruz.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!