Focus mode

Node.js

FS Modülü Kullanımı

File System Modülü


FS (File System) modülü Node.js'in dosya ve klasör işlemleri yaparken kullandığı bir çekirdek modülüdür. Buradaki çekirdek modülü kavramıyla Node.js yazılımıyla birlikte gelmesidir, tekrar oluşturulmasına gerek yoktur ve kullanıma hazırdır. FS modülünü kullanmak için:


const fs = require('fs');


Modülün barındırdığı fonksiyonları incelediğimizde aynı fonksiyonun senkron ve asenkron versiyonları bulunmaktadır. Senkron fonksiyonlar, fonksiyon adı içerisinde Sync kelimesi taşır. fs.readFile asenkron, fs.readFileSync senkron çalışan bir fonksiyondur.


Dosya Okumak


Buradaki fonksiyonlarımızda kullanım yaygınlığı açısından asenkron versiyonlarını kullanacağız. Dosya okumak için fs.readFile fonksiyonu kulancağız. Aşağıdaki kodumuzda aynı hiyeraşik dosya yapısı içerisinde bulunan password.txt dosyası içerisindeki verileri okuyacağız.


fs.readFile('password.txt', 'utf8', (err, data) => { // callback fonksiyonu ile birlikte çalıştırıyoruz.
 if (err) console.log(err);             // hata kontrolü
 console.log(data);                 // okunan verinin çıktısının alınması
})


Dosya Yazmak


Dosya oluşturmak ve sonrasında dosyaya verilerin yazılması için fs.writeFile fonksiyonu kullanılır. Oluşturulacak dosya formatı da belirtilir. Aşağıda örnek olarak bir JSON dosyası oluşturacağız ve içerisine {"name": "Arin", "age": 6} verisini yazdıracağız.


fs.writeFile('example.json', '{"name": "Arin", "age": 6}', 'utf8', (err) => {
  if (err) console.log(err);
});


Dosyaya Veri Eklemek


Var olan herhangi bir dosyaya veri eklemek için fs.appendFile fonksiyonu kullanılır. Aşağıdaki örneğimizde example.txt dosyamızın yeni satırına 'YENI TEXT' stringini ekleyelim.


fs.appendFile('example.txt', '\n YENI TEXT', 'utf8', (err) => {
  if (err) console.log(err);
});


Dosyaya Silmek


Dosya silmek için fs.unlink fonksiyonu kullanılır. Aşağıdaki örneğimizde example.json dosyasını siliyoruz.


fs.unlink('example.json', (err) => {
  if (err) console.log(err);
});


Klasör Oluşturmak


Şimdi biraz da klasörler üzerine konuşalım. Klasör oluşturmak için fs.mkdir fonksiyonu kullanılır. Klasör oluşturmada tekil değilde içiçe klasörler oluşturulmak istendiğinde fonksiyona { recursive: true } parametresi eklenmelidir. Aşağıdaki örneğimizde uploads klasörü ve uploads klasörü içerisindeki img klasörü birlikte oluşturulur.


fs.mkdir('uploads/img', { recursive: true }, (err) => {
  if (err) console.log(err);
}


Klasör Silmek


Klasör silmek fs.rmdir fonksiyonu kullanılır. Klasör silme işleminde de tekil değilde içiçe klasörlersilmek istendiğinde fonksiyona { recursive: true } parametresi eklenmelidir. Aşağıdaki örneğimizde uploads klasörü ve uploads klasörü içerisindeki img klasörü birlikte silinecektir.


fs.rmdir('uploads', { recursive: true }, (err) => {
  if (err) console.log(err);
})


Daha Fazlası İçin

-Node.js fs Modülü

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!