Focus mode

Node.js

MVC Yeniden Düzenleme

MVC Düzenlemesi


Projemizi incelediğimizde tüm yönlendirmelerimizi ve bu yönlendirmelere karşılık yapılan işlemlerin tamamını app.js dosyası içerisinde yapıyoruz. Açıkcası bizim projemizde şimdiye kadar bir sorun çıkmış değil. Ancak özellikle büyük ölçekli projelerin yönetimi ve hata yakalaması açısında kodu işlevsel açıdan farklı dosyalara bölmek işimizi kolaylaştırır. Burada biz MVC yapısını kullanacağız.


MVC Nedir?


MVC - Model View Controller - uygulama kodunu Model, View ve Controller olmak üzere birbirine bağlı üç öğeye ayrılmasını içeren bir yazılım mimari yapısıdır.


 • Model


Uygulamanın veri yapısını ve veri tabanı ile ilişkisini tanımlar. Schema "şablon" yapısı sayesinde veri özellikleri belirlenir.


 • View


Uygulamanın son kullanıcılara görünen bölümünü temsil eder. Son kullanıcıya gösterilecek veri özelleştirilebilir.


 • Controller


Son kullanıcıdan gelen isteklerin uygun View'e yönlendirilmesi kontrol edilir. İstek, cevap işleyicisi olarak da tanımlanır.


controllers/photoController.js dosyası oluşturup, app.js içerisindeki tüm yönlendirmeleri bu dosyaya taşıyalım. Yapılan tüm işlemlere özel fonksiyon isimleri tanımlanarak oluşturulan photoController.js dosyasının son hali aşağıdaki gibidir


const Photo = require('../models/Photo');
const fs = require('fs');

exports.getAllPhotos = async (req, res) => {
 const photos = await Photo.find({}).sort('-dateCreated');
 res.render('index', {
  photos,
 });
};

exports.getPhoto = async (req, res) => {
 const photo = await Photo.findById(req.params.id);
 res.render('photo', {
  photo,
 });
};

exports.createPhoto = async (req, res) => {
 const uploadDir = 'public/uploads';

 if (!fs.existsSync(uploadDir)) {
  fs.mkdirSync(uploadDir);
 }

 let uploadeImage = req.files.image;
 let uploadPath = __dirname + '/../public/uploads/' + uploadeImage.name;

 uploadeImage.mv(uploadPath, async () => {
  await Photo.create({
   ...req.body,
   image: '/uploads/' + uploadeImage.name,
  });
  res.redirect('/');
 });
};

exports.updatePhoto = async (req, res) => {
 const photo = await Photo.findOne({ _id: req.params.id });
 photo.title = req.body.title;
 photo.description = req.body.description;
 photo.save();

 res.redirect(`/photos/${req.params.id}`);
};

exports.deletePhoto = async (req, res) => {
 const photo = await Photo.findOne({ _id: req.params.id });
 let deletedImage = __dirname + '/../public' + photo.image;
 fs.unlinkSync(deletedImage);
 await Photo.findByIdAndRemove(req.params.id);
 res.redirect('/');
};


sonrasında bu oluşturulan fonksiyonlar app.js dosyasına çağırılır.


const photoController = require('./controllers/photoControllers');
----
app.get('/', photoController.getAllPhotos);
app.get('/photos/:id', photoController.getPhoto);
app.post('/photos', photoController.createPhoto);
app.put('/photos/:id', photoController.updatePhoto);
app.delete('/photos/:id', photoController.deletePhoto);


Aynı işlemleri uygulamamızın sayfaları için de uygulayalım.


const Photo = require('../models/Photo');

exports.getAboutPage = (req, res) => {
 res.render('about');
};

exports.getAddPage = (req, res) => {
 res.render('add');
};

exports.getEditPage = async (req, res) => {
 const photo = await Photo.findOne({ _id: req.params.id });
 res.render('edit', {
  photo,
 });
};


pageController.js içerisinde fonksiyonları app.js içerisinde çağıralım.


const pageController = require('./controllers/pageController');
------
app.get('/about', pageController.getAboutPage);
app.get('/add', pageController.getAddPage);
app.get('/photos/edit/:id', pageController.getEditPage);


Son olarak pageContro

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!