Focus mode

Node.js

Çıkış İşlemi

Çıkış İşlemi (Logout)


Session kavramı sayesinde kullanıcıya özel nasıl oturum açacağımız üzerine konuştuk. Şimdi ise bu oturumu nasıl kapatacağımızı yani çıkış işlemini nasıl yapacağımız üzerine konuşacağız. Bunun için destroy metodunu kullanacağız.


exports.logoutUser = (req, res) => {
  req.session.destroy(()=> {
    res.redirect('/');
  })
}


Bu fonsiyonu çalıştırmak için ilgili yönlendirmeyi de yapalım.


router.route('/logout').get(authController.logoutUser);


Şimdi ise ilgili çıkış linkini oluşturalım.


<li><a class="hover-btn-new log mr-2" href="/users/logout"><span><i class="fa fa-sign-out" aria-hidden="true"></i></span></a></li>


Burada şöyle bir sorunumuz var, sunucuyu tekrar başlattığımızda ilgili session yani oturumu kaybediyoruz. Bunun engellemek için connect-mongo paketini indireceğiz. Sonrasında ise bu session bilgisini kaydedeceğimiz veritabanı bağlantısını yazacağız.


const MongoStore = require('connect-mongo');
----
store: MongoStore.create({ mongoUrl: 'mongodb://localhost/smartedu-db' }),Proje GitHub


Çalışma Özel GitHub

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!