Focus mode

PHP Temel

Birleştirme ve Atama Operatörleri

Birleştirme ve Atama Operatörleri


Birleştirme Operatörü

Birleştirme operatörü nokta(.) ile gösterilir. İki ifadenin arasında yer alarak sağındaki ifade ile solundaki ifadeleri birbirine birleştirir.

$isim = 'Şahin';
$soyisim = 'Ersever';
$yas = 27;
echo 'Merhaba, benim ismim '. $isim.' soyismim '.$soyisim.'. Şuan '.$yaş.' yaşımdayım.';
// Ekrana "Merhaba, benim ismim Şahin soyismim Ersever. Şuan 27 yaşımdayım." sonucunu yazar.
$html  = '<div>';
$html .=    '<h1>Patika.Dev</h1>';
$html .= '</div>';
echo $html; // Ekrana "Patika.dev" olarak basar.

Kaynak kodunu incelediğimizde ise;

<div>
    <h1>Patika.Dev</h1>
</div>

ifadesini görürüz.


Atama Operatörü

Atama operatörümüz matematikten de tanıdığımız eşittir (=) sembolüdür. Bu operatör sağındaki değeri solundaki değişkene atar.

$age = 27; // $age değişkenine 27 sayısı atandı.
$isim = 'Şahin'; $isim değişkenine Şahin ifadesi atandı.
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!