Focus mode

PHP Temel

Dizi Fonksiyonları 3

Dizi Fonksiyonları 3


in_array();

 • Bir dizide bir değerin varlığını araştırır.
<?php
$os = array("Mac", "NT", "Irix", "Linux");
if (in_array("Irix", $os)) {
  echo "Irix var";
}
if (in_array("mac", $os)) {
  echo "Mac var";
}
?>

array_shift();

 • Dizini başlangıcından bir eleman çıkarır.
<?php
$deste = array("as", "papaz", "kız", "vale");
$kart = array_shift($deste);
print_r($deste);
?>

array_pop();

 • Dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartır.
<?php
$depo = array("portakal", "muz", "elma", "ahududu");
$meyve = array_pop($depo);
print_r($depo);
?>

array_slice();

 • Bir dizinin belli bir bölümünü döndürür
<?php
$input = array("a", "b", "c", "d", "e");

$output = array_slice($input, 2);   // çıktısı: "c", "d", "e"
$output = array_slice($input, -2, 1); // çıktısı: "d"
$output = array_slice($input, 0, 3);  // çıktısı: "a", "b", "c"

array_sum();

 • Bir dizideki değerlerin toplamını hesaplar.
<?php
$a = array(2, 4, 6, 8);
echo "sum(a) = " . array_sum($a) . "\n";

$b = array("a" => 1.2, "b" => 2.3, "c" => 3.4);
echo "sum(b) = " . array_sum($b) . "\n";
?>

array_product();

 • Bir dizideki değerlerin çarpımını bulur.
<?php
$a = array(2, 4, 6, 8);
echo "çarpım(a) = " . array_product($a) . "\n";
echo "çarpım(array()) = " . array_product(array()) . "\n";
?>

array_unique();

 • Diziden yinelenen değerleri siler.
<?php
$girdi = array("a" => "yeşil", "kırmızı", "b" => "yeşil", "mavi", "kırmızı");
$sonuç = array_unique($girdi);
print_r($sonuç);
?>

array_values();

 • Bir dizinin tüm değerlerini döndürür.
<?php
$dizi = array("beden" => "XL", "renk" => "sarı");
print_r(array_values($dizi));
?>

array_push();

 • Belli sayıda elemanı dizinin sonuna ekler.
<?php
$küme = array("elma", "armut");
array_push($küme, "muz", "portakal");
print_r($küme);
?>

array_unshift();

 • Bir dizinin başlangıcına bir veya daha fazla eleman ekler.
<?php
$liste = array("ayva", "muz");
array_unshift($liste, "elma", "armut");
print_r($liste);
?>

array_keys();

 • Bir dizideki tüm anahtarları veya bir anahtar altkümesini döndürür.
<?php
$array = array(0 => 100, "color" => "red");
print_r(array_keys($array));

$array = array("blue", "red", "green", "blue", "blue");
print_r(array_keys($array, "blue"));

$array = array("color" => array("blue", "red", "green"),
        "size" => array("small", "medium", "large"));
print_r(array_keys($array));
?>
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!