Focus mode

PHP Temel

Dizi Fonksiyonları 2

Dizi Fonksiyonları 2


shuffle();

 • Bir diziyi karıştırır.
$sayılar = range(1, 20);
shuffle($sayılar);
foreach ($sayılar as $sayı) {
  echo "$sayı ";
}

array_combine();

 • Anahtarlar için bir dizi, değerler için ise başka bir dizi kullanarak bir ilişkisel dizi oluşturur.
<?php
$a = array('green', 'red', 'yellow');
$b = array('avocado', 'apple', 'banana');
$c = array_combine($a, $b);

print_r($c);
?>

array_count_values();

 • Bir dizideki tüm değerleri sayar.
<?php
$array = array(1, "hello", 1, "world", "hello");
print_r(array_count_values($array));
?>

array_flip();

 • Bir dizideki anahtarlarla değerleri yer değiştirir.
<?php
$input = array("oranges", "apples", "pears");
$flipped = array_flip($input);

print_r($flipped);
?>

array_key_exists();

 • Belirtilen anahtar veya indis dizide var mı diye bakar.
<?php
$dizi = array('ilk' => 1, 'ikinci' => 4);
if (array_key_exists('ilk', $dizi)) {
  echo "'ilk' elememanı dizide mevcut";
}
?>

array_map();

 • Belirtilen dizilerin elemanlarını geriçağırım işlevini uygular.
<?php
function cube($n)
{
  return ($n * $n * $n);
}

$a = [1, 2, 3, 4, 5];
$b = array_map('cube', $a);
print_r($b);
?>

array_filter();

 • Bir dizinin elemanlarını bir geriçağırım işleviyle süzgeçten geçirir.
<?php
function tek($var)
{
  //tamsayı girdi tek sayı mı diye bakar
  return $var & 1;
}

function cift($var)
{
  //tamsayı girdi çift sayı mı diye bakar
  return !($var & 1);
}

$array1 = ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3, 'd' => 4, 'e' => 5];
$array2 = [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12];

echo " Tek:\n";
print_r(array_filter($array1, "tek"));
echo "Çift:\n";
print_r(array_filter($array2, "cift"));
?>

---
Tek:
Array
(
  [a] => 1
  [c] => 3
  [e] => 5
)
Çift:
Array
(
  [0] => 6
  [2] => 8
  [4] => 10
  [6] => 12

array_merge();

 • Belirtilen dizileri ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur.
<?php
$array1 = array("color" => "red", 2, 4);
$array2 = array("a", "b", "color" => "green", "shape" => "trapezoid", 4);
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>

array_rand();

 • Bir diziden belli sayıda rasgele anahtar döndürür.
<?php
$input = array("Neo", "Morpheus", "Trinity", "Cypher", "Tank");
$rand_keys = array_rand($input, 2);
echo $input[$rand_keys[0]] . "\n";
echo $input[$rand_keys[1]] . "\n";
?>

array_reverse();

 • Diziyi tersine sıralayıp döndürür.
<?php
$girdi = array("php", 4.0, array("green", "red"));
$normal = array_reverse($girdi);
$korunan = array_reverse($girdi, true);

print_r($girdi);
print_r($normal);
print_r($korunan);
 ?>

array_search();

 • Bir dizide belirtilen değeri arar ve bulursa ilgili ilk anahtarı döndürür.
<?php
$array = array(0 => 'blue', 1 => 'red', 2 => 'green', 3 => 'red');

$key = array_search('green', $array); // $key = 2;
$key = array_search('red', $array);  // $key = 1;
?>
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!